Pevnost poznání: Tréninkové středisko komunikace a popularizace vědy

Foto: Pevnost poznání
Pátek 12. srpen 2022, 10:00 – Text: Martina Vysloužilová

V Pevnosti poznání pracují jako lektoři a edutaineři; nejenže baví a vzdělávají návštěvníky interaktivních expozic, ale vedou programy neformálního vzdělávání pro školní skupiny, vědecké kroužky i tábory a science show. Vymýšlejí a realizují nové exponáty, píšou články i odborné práce o vzdělávacích metodách budoucnosti, ke kterým je jejich práce v Centru popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého inspirovala.

Od svého otevření se do provozu zapojily stovky studentů Univerzity Palackého. Získávají nejen brigádu a praxi, ale také možnosti dalšího vzdělávání a seberealizace.

Studenti – hnací motor rozvoje

Prostřednictvím motivačně vzdělávacího projektu Fort Science Academy (FSA) připravují obsah vzdělávacího centra. Díky studentce geologie Michaele Haškové vznikl v expozici Živá voda unikátní model sopky, Ondřej Biemann z katedry geografie připravil badatelskou hru Město poznání. „Koncept městských her se mi líbí, a proto jsem zkusil vymyslet vlastní verzi v mé oblíbené Olomouci. Inspirací mi byla soutěž Amazing Race a fenomén geocaching. Mým cílem bylo vytvořit badatelskou hru, při níž si návštěvníci vyzkoušejí své znalosti, dovednosti, logické myšlení i prostorovou orientaci,“ popisuje student zrod a rea­lizaci svého nápadu.

Zatímco někteří studenti vymýšlejí exponáty nebo školní programy, jiní se soustředí na volnočasové aktivity. Lektorka chemie Zuzana Brabcová vsadila na vědecké kroužky pro děti od 6 do 9 let. „Program Fort Science Academy pro mě znamená příležitost. Příležitost vložit do Pevnosti poznání kousek sebe. Možnost propojit chemii, kterou studuji, s kreativní činností, které se věnuji během svého volného času, byla nabídka, která se neodmítá,“ řekla talentovaná studentka. Nadšené reakce dětí, které žasnou nad pokusy, a spokojené pochvaly rodičů, jsou jí velkou odměnou. Jedna zmínka na sociální síti mluví za vše: „Tato osoba nás tak neskutečně nadchla, že já i moje žena přemýšlíme o doučovacích kurzech pro starší a pokročilé. Její nadšení, humor i výklad je to, čemu se říká škola hrou. Děti ji musí úplně milovat!“

V univerzitních studentech tak našla Pevnost poznání nejen kvalifikovanou pracovní sílu, ale i hnací motor svého dalšího rozvoje. Budova bývalého dělostřeleckého skladu dnes totiž neslouží pouze jako návštěvnické a společenské centrum v rámci třetí role univerzity, ale také jako tréninkové středisko komunikace a popularizace vědy.

„Od začátku jsme věděli, že pokud chceme Pevnosti vdechnout život, musíme vybudovat organizaci vycházející z univerzitní kultury. Že pro vizi centra vědecké popularizace musíme získat lidi a vybudovat komunitu. Vycházeli jsme přitom z principů studentských organizací; energie studentů, jejich zapálení pro věc, je to, na čem jsme stavěli i naši organizaci. To byla naše zkušenost z festivalu Academia Film Olomouc,“ říká Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání.

Pevnost – místo pro neformální vzdělávání

Na půdě Centra popularizace PřF UP vznikají také odborné články o komunikaci vědy a neformálním vzdělávání. V minulých letech vydali jeho pracovníci i dvě interaktivní učebnice pro základní školy. „V rámci formátu science learning center tkví v propojení s univerzitou naše jedinečnost a obrovský potenciál synergie. Nejenže popularizujeme univerzitní výzkum a univerzitní myšlenky obecně, ale pracujeme se studenty, kteří se tu učí, jak komunikovat vědu v praxi, a hledají nové výzvy pedagogiky a didaktiky. Často se totiž jedná o studenty učitelských oborů,“ vysvětlil záměr FSA Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání. „Díky studentům u nás vzniklo několik diplomových prací. Využívají potenciál a kapacity centra: navštíví nás ročně tisíce žáků mateřských, základních i středních škol. To je ideální cílová skupina ať už pro kvalitativní, tak kvantitativní výzkumy,“ doplnil Roman Chvátal, který je zároveň doktorandem na katedře experimentální fyziky PřF UP.

Pro studenty a zaměstnance UP je v rámci projektu k dispozici i série workshopů o komunikaci a popularizaci vědy. Jeden seminář vedl například chemik Michael Londesborough. Budoucnost Pevnosti poznání vidí Matěj Dostálek v dalším propojování s univerzitním kurikulem. „Už teď je zapojení studentů do programů pro školy uznáváno jako asistentská praxe, otevřeli jsme také předmět Interaktivní seminář v Pevnosti poznání, který je zaměřený na praktickou komunikaci vědy,“ řekl ředitel a prozradil, že v budoucnu chtějí rozvíjet integraci přírodovědných oborů a mezifakultní i interdisciplinární spolupráce. Jednou by tak mohl vzniknout pod střechou Pevnosti poznání i studijní obor Science, v jehož rámci by se připravovali nejen budoucí pedagogové, ale i průvodci a další pracovníci pro instituce neformálního vzdělávání. Věří, že je to budoucnost vzdělávacího systému, protože přinese moderní trendy do výuky a zvýší kvalitu i uplatnitelnost absolventů univerzity.

Fort Science Academy

Motivačně-vzdělávací program pro studenty a zaměstnance UP. Poskytuje metodickou podporu a mentoring v oblasti neformálního vzdělávání, popularizace a komunikace vědy.

Program zahrnuje kurzy, workshopy, kariérní poradenství a stáže. Organizuje je Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s Kariérním centrem a Nadačním fondem UP.

Veškeré aktivity jsou navázány na infrastrukturu a zázemí Pevnosti poznání. Kromě kurzů, přednášek a workshopů zde probíhají také studentské (ne)pedagogické praxe navázané přímo na interaktivní expozice a vzdělávací programy neformálního vzdělávání pro MŠ, ZŠ i SŠ. Program je součástí projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci, financovaného z prostředků EU.

Text vyšel v tištěném magazínu Žurnál UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)