Poučení z pandemie pro kulturu. Výzkumníci čtyř vysokých škol radí, jak změnit systém i jak zlepšit pracovní podmínky umělců

Ilustrační foto: Pixabay.com
Tuesday 22 November 2022, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Pandemie covidu-19, která nás zasáhla před více než dvěma lety, měla na společnost zásadní zdravotní i ekonomické dopady. Výrazně postižena byla i kultura, kde odhalila neutěšené pracovní podmínky některých umělců a nedostatky systému podpory tohoto odvětví. Jak se do budoucna podobným dopadům vyhnout, na to hledal odpovědi tým odborníků ze čtyř vysokých škol. Výsledkem jejich práce je návrh opatření, která by měla pomoci kultuře v Česku.

Odborníci na výzkum kulturních průmyslů a právníci se specializací v oblasti autorského práva z Univerzity Palackého, Masarykovy univerzity, Vysoké školy finanční a správní a Univerzity Karlovy nejprve museli najít a popsat slabiny dosavadního systému, které odhalila právě pandemie covidu-19, a posléze navrhnout i řešení do budoucna.

„Naším záměrem bylo přijít se sérií konkrétních návrhů, co lze zlepšit buď v zákonech regulujících kulturní odvětví a uměleckou práci nebo ve schématech veřejné podpory umělecké činnosti. Chtěli jsme i poradit umělcům, jak nejlépe vyjednávat o výši honoráře za jejich práci,“ uvedl Pavel Zahrádka, hlavní řešitel projektu z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty UP.

Upozornil rovněž na to, že autorské právo a veřejná podpora jsou dva základní zásahy do trhu s uměleckými díly, které mají opačné efekty. „Potřebné je nejen jejich efektivní vyvážení, ale rovněž úprava v reakci na digitalizaci kulturních průmyslů a nedostačující pracovní podmínky umělců, které pandemie odhalila,“ dodal vědec z UP.

V době, kdy lidé nemohli fyzicky chodit do divadel, na koncerty nebo do kina, se velká část aktuálního dění přenesla do online prostoru. Lockdown zaskočil celou společnost, řada věcí, včetně kulturních akcí se dělala živelně, bez patřičných pravidel. I proto se tým výzkumníků zaměřil právě na problémy spojené se šířením filmových a hudebních děl a divadelních představení na internetu.

„V naší studii předkládáme konkrétní návrhy, jak pomoci umělcům v oblasti autorského, pracovního a mediálního práva a provozovatelům kulturních institucí v oblasti právní regulace státem zřizovaných kulturních institucí. Zaměřili jsme se také na doporučení pro kolektivní vyjednávání umělců pracujících na volné noze s protistranou o pracovních podmínkách a na problematiku odměňování tvůrců za užití jejich děl online. Stejně tak jsme připravili návrhy na zjednodušení vypořádání práv pro online šíření hudebních děl a doporučení pro transformaci Státního fondu kinematografie, který by měl nově podporovat kromě tradičních celovečerních filmů rovněž formáty určené výhradně pro online distribuci,“ zmínil některé ze závěrů Pavel Zahrádka.

Jedním z důležitých výsledků práce týmu je i praktický manuál pro hudebníky, jak licencovat svá hudební díla a hudební výkony při jejich užití na streamovacích portálech, jako jsou Spotify či YouTube.

Studie i manuál jsou finálními výstupy projektu Technologické agentury ČR Pandemie covidu-19 jako katalyzátor změny v distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online. Studie je určena zástupcům Ministerstva kultury ČR, umělcům i jejich profesním sdružením.

Studie i manuál jsou volně dostupné zdezde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)