Právnická fakulta podepsala Memorandum o spolupráci s Nejvyšším soudem

U společného stolu se sešli Václav Stehlík (vlevo), děkan olomoucké právnické fakulty, a Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu.
Foto: NS
Thursday 7 July 2022, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta získala dalšího silného partnera. Nově bude úzce spolupracovat s Nejvyšší soudem (NS). Zástupci obou institucí podepsali memorandum, od něhož si slibují častější vzájemnou zpětnou vazbu, reciproční účast na odborných akcích a projektech nebo lepší propojení teorie s praxí.

U společného stolu se v Brně na konci června sešli Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty, a Petr Angyalossy, předseda NS. Oba jsou přesvědčeni, že vzájemná spolupráce může přispět k rozvoji kvalitního právního vzdělávání, právní vědy, ke kultivaci právního prostředí i odborného zázemí pro kvalitní rozhodovací praxi soudů.

„Formalizování spolupráce s Nejvyšším soudem vnímám jako symbolické spojení právní praxe s právní vědou a pedagogikou. Obě sféry se navzájem potřebují a mají si co nabídnout ve snaze o kultivaci českého právního prostředí. Je to i příležitost pro naše, zejména doktorské studenty a akademiky zapojit se do analytické práce Nejvyššího soudu, současně je to nabídka tomuto orgánu více se zapojit do odborné diskuze na akademické půdě,“ řekl Václav Stehlík, děkan fakulty. Jeho slova doplnil předseda NS. „Vítám například jasně definovanou vzájemnou dohodu o tom, že doktorandské studium na jednotlivých právnických fakultách je možné souběžně spojit s pracovním poměrem u Nejvyššího soudu. Myslím, že se tak naši soudci mohou těšit na nové kvalitní asistenty anebo například poradce,“ upozornil Petr Angyalossy.

V memorandu jsou popsány dvě hlavní oblasti spolupráce. Tou první je zmíněné doktorské studium a souběžný pracovní poměr. V ní je zahrnuta také podpora účasti soudců NS jako externích členů v oborových radách doktorských studijních programů nebo zapojení soudců NS v pozici konzultantů pro doktorandy. Druhou oblastí spolupráce jsou vzdělávací, výzkumné a další aktivity. Počítá se mimo jiné s účastí soudců NS na odborných seminářích či workshopech.

Olomoucká fakulta se stala druhou právnickou fakultou, s níž NS podepsal memorandum. Tou první byla v červnu Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Olomoucké fakultě se tak daří rozšiřovat okruh svých partnerů. Spolupracuje již například s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Kanceláří vládního zmocněnce pro lidská práva, Justiční akademií, Insolvenčním servisem, Nadací Sirius, Charitou Olomouc nebo advokátními kancelářemi HAVEL & PARTNERS, Arrows či Ernst & Young.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)