Právnická fakulta podepsala Memorandum o spolupráci s Nejvyšším soudem

U společného stolu se sešli Václav Stehlík (vlevo), děkan olomoucké právnické fakulty, a Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu.
Foto: NS
Čtvrtek 7. červenec 2022, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta získala dalšího silného partnera. Nově bude úzce spolupracovat s Nejvyšší soudem (NS). Zástupci obou institucí podepsali memorandum, od něhož si slibují častější vzájemnou zpětnou vazbu, reciproční účast na odborných akcích a projektech nebo lepší propojení teorie s praxí.

U společného stolu se v Brně na konci června sešli Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty, a Petr Angyalossy, předseda NS. Oba jsou přesvědčeni, že vzájemná spolupráce může přispět k rozvoji kvalitního právního vzdělávání, právní vědy, ke kultivaci právního prostředí i odborného zázemí pro kvalitní rozhodovací praxi soudů.

„Formalizování spolupráce s Nejvyšším soudem vnímám jako symbolické spojení právní praxe s právní vědou a pedagogikou. Obě sféry se navzájem potřebují a mají si co nabídnout ve snaze o kultivaci českého právního prostředí. Je to i příležitost pro naše, zejména doktorské studenty a akademiky zapojit se do analytické práce Nejvyššího soudu, současně je to nabídka tomuto orgánu více se zapojit do odborné diskuze na akademické půdě,“ řekl Václav Stehlík, děkan fakulty. Jeho slova doplnil předseda NS. „Vítám například jasně definovanou vzájemnou dohodu o tom, že doktorandské studium na jednotlivých právnických fakultách je možné souběžně spojit s pracovním poměrem u Nejvyššího soudu. Myslím, že se tak naši soudci mohou těšit na nové kvalitní asistenty anebo například poradce,“ upozornil Petr Angyalossy.

V memorandu jsou popsány dvě hlavní oblasti spolupráce. Tou první je zmíněné doktorské studium a souběžný pracovní poměr. V ní je zahrnuta také podpora účasti soudců NS jako externích členů v oborových radách doktorských studijních programů nebo zapojení soudců NS v pozici konzultantů pro doktorandy. Druhou oblastí spolupráce jsou vzdělávací, výzkumné a další aktivity. Počítá se mimo jiné s účastí soudců NS na odborných seminářích či workshopech.

Olomoucká fakulta se stala druhou právnickou fakultou, s níž NS podepsal memorandum. Tou první byla v červnu Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Olomoucké fakultě se tak daří rozšiřovat okruh svých partnerů. Spolupracuje již například s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Kanceláří vládního zmocněnce pro lidská práva, Justiční akademií, Insolvenčním servisem, Nadací Sirius, Charitou Olomouc nebo advokátními kancelářemi HAVEL & PARTNERS, Arrows či Ernst & Young.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)