Přírodovědci se staví proti návrhu na dělení majetku. Podle rektora nejsou jejich obavy o kvalitu výuky na místě

Foto: Egon Havrlant
Monday 19 September 2022, 15:06 – Text: Milada Křížková Hronová

Přírodovědecká fakulta UP se dnes nesouhlasně vyjádřila k předkládanému návrhu rektora Univerzity Palackého na dělení majetku mezi fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN, který by měl Akademický senát UP projednávat tuto středu. Fakulta chce, aby byl návrh z jednání stažen.

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, předseda jejího akademického senátu Karel Lemr i předseda odborové organizace ZO VOS PřF UP Miloš Fňukal se vyjádřili k aktuálnímu návrhu na dělení majetku mezi fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN. Požadují, aby byl ze středečního jednání Akademického senátu Univerzity Palackého stažen.

„Realizace tohoto návrhu závažně a nezvratně poškodí pracoviště naší fakulty a sníží kvalitu vzdělání. Navíc zakládá na nerovnoprávnost mezi součástmi UP, a to v neprospěch zaměstnanců a studentů přírodovědecké fakulty, nebude funkční ani z provozního hlediska,“ řekl děkan PřF Martin Kubala. Akademickou obec vyzývá, aby se za přírodovědeckou fakultu postavila. Případné protesty včetně fakultní stávky potvrdil i předseda ZO VOS PřF Miloš Fňukal.

Aktuální návrh na dělení majetku nereflektuje podle přírodovědecké fakulty potřeby kateder, které organizují výuku mnoha stovek studentů.

„Z návrhu vyplývá, že majetek bude odebrán chemickým katedrám, které tak přijdou o laboratoře. Ty jsou pro výuku studentů nezbytné. Za nejasných podmínek si budou moci přístroje v laboratořích pouze půjčovat. Chci zdůraznit, že fakulta je na rozdíl od vysokoškolského ústavu ta, kdo výuku organizuje a garantuje,“ dodal děkan Martin Kubala. Pokud by AS UP měl rektorův návrh schválit, následný převod majetku podle něj chod chemických kateder výrazně zkomplikuje.

Rektor Martin Procházka takovou interpretaci předloženého návrhu odmítá. Akademickou obec ujišťuje o tom, že prioritou vedení je zajistit dobré pracovní podmínky všem zaměstnancům univerzity a zároveň dohlédnout na to, aby výuka studentů probíhala bez jakýchkoliv komplikací.

„Akademický senát mě pověřil, abych předložil návrh pravidel, jimiž se bude přírodovědecká fakulta a vysokoškolský ústav řídit při využívání majetku univerzity. Navrhované řešení je výsledkem mnoha jednání, která jsem v posledním roce s fakultou i ústavem osobně vedl. Chci zdůraznit, že i nadále zůstává prostor pro další případné dohody obou stran. Rozhodnutí Akademického senátu UP vnímám jako klíčové pro náš hlavní cíl, kterým je kvalitní výuka pro studenty a co nejlepší podmínky pro práci našich zaměstnanců v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu,“ uvedl Martin Procházka, rektor UP.

Vysokoškolský ústav CATRIN začal fungovat v roce 2021. O jeho založení rozhodl AS UP v prosinci 2019, rozhodnutí nabylo účinnosti 1. října 2020. Ústav vznikl integrací týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF a Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)