Přírodovědci se staví proti návrhu na dělení majetku. Podle rektora nejsou jejich obavy o kvalitu výuky na místě

Foto: Egon Havrlant
Pondělí 19. září 2022, 15:06 – Text: Milada Křížková Hronová

Přírodovědecká fakulta UP se dnes nesouhlasně vyjádřila k předkládanému návrhu rektora Univerzity Palackého na dělení majetku mezi fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN, který by měl Akademický senát UP projednávat tuto středu. Fakulta chce, aby byl návrh z jednání stažen.

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, předseda jejího akademického senátu Karel Lemr i předseda odborové organizace ZO VOS PřF UP Miloš Fňukal se vyjádřili k aktuálnímu návrhu na dělení majetku mezi fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN. Požadují, aby byl ze středečního jednání Akademického senátu Univerzity Palackého stažen.

„Realizace tohoto návrhu závažně a nezvratně poškodí pracoviště naší fakulty a sníží kvalitu vzdělání. Navíc zakládá na nerovnoprávnost mezi součástmi UP, a to v neprospěch zaměstnanců a studentů přírodovědecké fakulty, nebude funkční ani z provozního hlediska,“ řekl děkan PřF Martin Kubala. Akademickou obec vyzývá, aby se za přírodovědeckou fakultu postavila. Případné protesty včetně fakultní stávky potvrdil i předseda ZO VOS PřF Miloš Fňukal.

Aktuální návrh na dělení majetku nereflektuje podle přírodovědecké fakulty potřeby kateder, které organizují výuku mnoha stovek studentů.

„Z návrhu vyplývá, že majetek bude odebrán chemickým katedrám, které tak přijdou o laboratoře. Ty jsou pro výuku studentů nezbytné. Za nejasných podmínek si budou moci přístroje v laboratořích pouze půjčovat. Chci zdůraznit, že fakulta je na rozdíl od vysokoškolského ústavu ta, kdo výuku organizuje a garantuje,“ dodal děkan Martin Kubala. Pokud by AS UP měl rektorův návrh schválit, následný převod majetku podle něj chod chemických kateder výrazně zkomplikuje.

Rektor Martin Procházka takovou interpretaci předloženého návrhu odmítá. Akademickou obec ujišťuje o tom, že prioritou vedení je zajistit dobré pracovní podmínky všem zaměstnancům univerzity a zároveň dohlédnout na to, aby výuka studentů probíhala bez jakýchkoliv komplikací.

„Akademický senát mě pověřil, abych předložil návrh pravidel, jimiž se bude přírodovědecká fakulta a vysokoškolský ústav řídit při využívání majetku univerzity. Navrhované řešení je výsledkem mnoha jednání, která jsem v posledním roce s fakultou i ústavem osobně vedl. Chci zdůraznit, že i nadále zůstává prostor pro další případné dohody obou stran. Rozhodnutí Akademického senátu UP vnímám jako klíčové pro náš hlavní cíl, kterým je kvalitní výuka pro studenty a co nejlepší podmínky pro práci našich zaměstnanců v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu,“ uvedl Martin Procházka, rektor UP.

Vysokoškolský ústav CATRIN začal fungovat v roce 2021. O jeho založení rozhodl AS UP v prosinci 2019, rozhodnutí nabylo účinnosti 1. října 2020. Ústav vznikl integrací týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF a Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)