Profesoři Univerzity Palackého budou přednášet o evropských hodnotách

Tuesday 13 February 2018, 9:36 – Text: OK

Olomouc (13. února 2018) – O hodnotách Evropy bude řeč v nejnovějším přednáškovém cyklu, který na letní semestr připravilo pro studenty, akademiky i veřejnost sdružení profesorů Filozofické fakulty UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP. Od 20. února až téměř do konce dubna mohou každé úterní odpoledne přijít zájemci a poslechnout si názory osobností Univerzity Palackého a jejích hostů.

Už krátce po založení našeho spolku profesorů Societas cognitorum v roce 2010 jsme si řekli, že je možná škoda, že si různá moudra, poznatky a zkušenosti z našich oborů vyprávíme na pravidelných schůzkách jen sami sobě. Proto jsme se rozhodli nabídnout akademické obci i široké veřejnosti cyklus přednášek. Navíc jsme se domnívali, že je velká škoda, že se z nabídky filozofické fakulty v posledních letech zcela vytratily mezioborové přednášky. První přednáškové cykly byly všehochutí různých témat z různých oborů. Od roku 2015 ale nabízíme tematicky vázané cykly přednášek,“ řekla germanistka Ingeborg Fialová z filozofické fakulty.

Letní semestr, který zahájí 20. února přednáška Tomáše Fürsta „Make Europe great again!“, bude zaměřen na náš kontinent a jeho hodnoty. „Je to téma, které v dnešní době, kdy dochází k rozkolísávání, rozrušování a devalvaci hodnot považovaných dosud za základní a neměnné, nabývá na aktuálnosti. Chceme ho, podobně jako před dvěma lety téma migrační, nahlížet nikoli jen prizmatem aktuálních politických a světonázorových diskuzí, jak se dnes vedou na stránkách novin a v elektronických médiích, nýbrž mu chceme dát hloubku a diskutovat ho z různých úhlů, z různých přístupů humanitních věd, které jako přednášející reprezentujeme,“ vysvětlila profesorka Fialová.

Jak dodala, téma její kolegy ze sdružení velmi zaujalo a nabídka přednášek přesáhla počet týdnů v semestru, takže jako jednatelka spolku měla těžký úkol vybrat přednášející. „Vybírala jsem tak, aby bylo zastoupeno pokud možno co nejvíce oborů humanitních věd, a oslovila jsem i kolegy z jiných fakult a samozřejmě také kolegy emeritované, kteří studentům na filozofické fakultě již pravidelně nepřednášejí. Bude-li mít cyklus úspěch, zaujme-li téma, můžeme jím pokračovat v následujícím zimním semestru, látky je dost.

O hodnotách Evropy budou přednášet již zmíněný Tomáš Fürst, Dušan Šimek, Josef Jařab, Ivan Blecha, Pavel Floss, Martin Cajthaml, Pavel Zatloukal, Jiří Černý a Jana Burešová. „K účasti na přednáškách, které by se měly konat ve zrestaurované aule filozofické fakulty, zveme studenty i kolegy všech fakult a také širokou neakademickou veřejnost. Snažíme se tak naplňovat onu ‚třetí roli univerzity‘, která – jak se po posledních volbách ukazuje – byla v posledních letech poměrně podceňována a měla by v budoucnu hrát podstatnější roli,“ dodala Ingeborg Fialová.

Přednášky se budou konat každé úterý od 16.45 do 18.15 hodin na Křížkovského 10.

Program

20. 2. Tomáš Fürst: Make Europe great again!
27. 2. Dušan Šimek: Hodnoty v pohybu
  6. 3. Josef Jařab: Co dala Evropa Americe a co si Amerika z Evropy vzala
13. a 20. 3. Ivan Blecha: Filosofie a evropské hodnoty ve 20. století: Heidegger a Patočka
27. 3. Pavel Floss: Komenského příspěvek do pokladnice evropských hodnot
  3. 4. Martin Cajthaml: Sókratovsko-platónská a křesťanská podoba péče o duši
10. 4. Pavel Zatloukal: Olomoucké „přesahy“ 1919 –1989. Středoevropské fórum Olomouc
17. 4. Jiří Černý: Evropské jazyky na americkém kontinentu
24. 4. Jana Burešová: Pohled do novodobé historie – negativní fenomény vzešlé z Evropy

 

Kontakt pro média:
Ingeborg Fialová
Filozofická fakulta Univerzity Palackého | Katedra germanistiky
E: ingeborg.fialova@upol.cz | M: 608 172 932

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)