Profesoři Univerzity Palackého budou přednášet o evropských hodnotách

Úterý 13. únor 2018, 9:36 – Text: OK

Olomouc (13. února 2018) – O hodnotách Evropy bude řeč v nejnovějším přednáškovém cyklu, který na letní semestr připravilo pro studenty, akademiky i veřejnost sdružení profesorů Filozofické fakulty UP Societas cognitorum a Rakouské centrum UP. Od 20. února až téměř do konce dubna mohou každé úterní odpoledne přijít zájemci a poslechnout si názory osobností Univerzity Palackého a jejích hostů.

Už krátce po založení našeho spolku profesorů Societas cognitorum v roce 2010 jsme si řekli, že je možná škoda, že si různá moudra, poznatky a zkušenosti z našich oborů vyprávíme na pravidelných schůzkách jen sami sobě. Proto jsme se rozhodli nabídnout akademické obci i široké veřejnosti cyklus přednášek. Navíc jsme se domnívali, že je velká škoda, že se z nabídky filozofické fakulty v posledních letech zcela vytratily mezioborové přednášky. První přednáškové cykly byly všehochutí různých témat z různých oborů. Od roku 2015 ale nabízíme tematicky vázané cykly přednášek,“ řekla germanistka Ingeborg Fialová z filozofické fakulty.

Letní semestr, který zahájí 20. února přednáška Tomáše Fürsta „Make Europe great again!“, bude zaměřen na náš kontinent a jeho hodnoty. „Je to téma, které v dnešní době, kdy dochází k rozkolísávání, rozrušování a devalvaci hodnot považovaných dosud za základní a neměnné, nabývá na aktuálnosti. Chceme ho, podobně jako před dvěma lety téma migrační, nahlížet nikoli jen prizmatem aktuálních politických a světonázorových diskuzí, jak se dnes vedou na stránkách novin a v elektronických médiích, nýbrž mu chceme dát hloubku a diskutovat ho z různých úhlů, z různých přístupů humanitních věd, které jako přednášející reprezentujeme,“ vysvětlila profesorka Fialová.

Jak dodala, téma její kolegy ze sdružení velmi zaujalo a nabídka přednášek přesáhla počet týdnů v semestru, takže jako jednatelka spolku měla těžký úkol vybrat přednášející. „Vybírala jsem tak, aby bylo zastoupeno pokud možno co nejvíce oborů humanitních věd, a oslovila jsem i kolegy z jiných fakult a samozřejmě také kolegy emeritované, kteří studentům na filozofické fakultě již pravidelně nepřednášejí. Bude-li mít cyklus úspěch, zaujme-li téma, můžeme jím pokračovat v následujícím zimním semestru, látky je dost.

O hodnotách Evropy budou přednášet již zmíněný Tomáš Fürst, Dušan Šimek, Josef Jařab, Ivan Blecha, Pavel Floss, Martin Cajthaml, Pavel Zatloukal, Jiří Černý a Jana Burešová. „K účasti na přednáškách, které by se měly konat ve zrestaurované aule filozofické fakulty, zveme studenty i kolegy všech fakult a také širokou neakademickou veřejnost. Snažíme se tak naplňovat onu ‚třetí roli univerzity‘, která – jak se po posledních volbách ukazuje – byla v posledních letech poměrně podceňována a měla by v budoucnu hrát podstatnější roli,“ dodala Ingeborg Fialová.

Přednášky se budou konat každé úterý od 16.45 do 18.15 hodin na Křížkovského 10.

Program

20. 2. Tomáš Fürst: Make Europe great again!
27. 2. Dušan Šimek: Hodnoty v pohybu
  6. 3. Josef Jařab: Co dala Evropa Americe a co si Amerika z Evropy vzala
13. a 20. 3. Ivan Blecha: Filosofie a evropské hodnoty ve 20. století: Heidegger a Patočka
27. 3. Pavel Floss: Komenského příspěvek do pokladnice evropských hodnot
  3. 4. Martin Cajthaml: Sókratovsko-platónská a křesťanská podoba péče o duši
10. 4. Pavel Zatloukal: Olomoucké „přesahy“ 1919 –1989. Středoevropské fórum Olomouc
17. 4. Jiří Černý: Evropské jazyky na americkém kontinentu
24. 4. Jana Burešová: Pohled do novodobé historie – negativní fenomény vzešlé z Evropy

 

Kontakt pro média:
Ingeborg Fialová
Filozofická fakulta Univerzity Palackého | Katedra germanistiky
E: ingeborg.fialova@upol.cz | M: 608 172 932

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)