Projekt FTK nominován v soutěži Regiostars 2023

Logo soutěže, zdroj: regiostarsawards.eu
Tuesday 18 July 2023, 10:45 – Text: (vim)

Všechny regiony České republiky zasáhl projekt Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, zkráceně Společně v pohybu, který v letech 2017–2020 úspěšně realizovala katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP. O jeho výstupech a aktivitách jste si již dříve mohli přečíst například v tomto článku. Tento projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání byl ze strany ministerstva školství nominován do celoevropské soutěže Regiostars 2023. Do ní bylo letos přihlášeno více než 200 inovativních projektů, z nichž nejprve odborníci vyberou ty nejzajímavější a nejpřínosnější, postupující projekty pak jejich reprezentanti představí v Bruselu během Evropského týdne regionů a měst, do hodnocení se bude moci zapojit i veřejnost. Vyhlášení vítězů proběhne na ceremoniálu 16. listopadu 2023 v Ostravě. Více o soutěži zde

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)