Radiology English Across Borders

Foto: archiv Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP
Monday 8 November 2021, 15:50

Studenti Ústavu radiologických metod měli možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti v odborné angličtině během workshopu, který připravila FZV ve spolupráci s Fachhochschule Wiener Neustadt z Rakouska. První akce svého druhu se odehrála po ročním odkladu způsobeném pandemií a cestovními restrikcemi.

S myšlenkou společného workshopu pro malou skupinu studentů z Fakulty zdravotnických věd a FH Wiener Neustadt přišli před dvěma lety prof. (FH) Mag. Dr. Désirée Verdonk a Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. na konferenci věnující se výuce anglického jazyka pro zdravotnické obory. Vysoká škola v Rakousku totiž disponuje simulační místností pro radiologické asistenty, kde si lze bezpečně vyzkoušet nejen přístrojové vybavení, ale hlavně komunikaci s pacientem, instruktáž a polohování. Čeští studenti naopak mají naopak větší zkušenosti ze zdravotnického provozu velké nemocnice, se kterou rakouští kolegové nemají tak úzký kontakt.

Workshop byl rozdělen na dvě kola: v první části přijela dr. Verdonk na úvodní seminář do Olomouce. Během dvou výukových sekcí v anglickém jazyce se studenti seznámili s tématy, která byla náplní druhé části workshopu, jež proběhla hned o týden později ve Wiener Neustadt. Studenti měli ve spolupráci se svými rakouskými vrstevníky během simulovaných situaci za úkol odebrat základní anamnézu v anglickém jazyce, popsat proceduru snímkování pacienta, jeho polohování a poskytnout mu instruktáž.

Kromě nácviku praktického jazyka a komunikace s „nerodilým“ mluvčím měli studenti možnost seznámit se se vzdělávacím systémem radiologických asistentů v Rakousku a porovnat studium i výhledy do praxe. Naši studenti na celé akci ocenili především příležitost vyzkoušet si v autentickém prostředí odbornou komunikaci v cizím jazyce – ověřit si nejen své odborné znalosti a slovní zásobu, ale hlavně získat důvěru ve schopnost mluvit a „domluvit se“ s pacientem na spolupráci při vyšetření.

Akce se měla uskutečnit již v loňském roce, ale musela být odvolána jenom pár dnů před začátkem z důvodu protiepidemických opatření. Dva roky příprav tak konečně přinesly ovoce díky opětovně se rozběhnuvšímu programu Erasmus+ a podpoře fakulty. Představují slibný začátek, na který se obě instituce pokusí v o něco širším formátu navázat i v příštím roce.

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D., Ústav společenských a humanitních věd FZV UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)