Radiology English Across Borders

Foto: archiv Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP
Pondělí 8. listopad 2021, 15:50

Studenti Ústavu radiologických metod měli možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti v odborné angličtině během workshopu, který připravila FZV ve spolupráci s Fachhochschule Wiener Neustadt z Rakouska. První akce svého druhu se odehrála po ročním odkladu způsobeném pandemií a cestovními restrikcemi.

S myšlenkou společného workshopu pro malou skupinu studentů z Fakulty zdravotnických věd a FH Wiener Neustadt přišli před dvěma lety prof. (FH) Mag. Dr. Désirée Verdonk a Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. na konferenci věnující se výuce anglického jazyka pro zdravotnické obory. Vysoká škola v Rakousku totiž disponuje simulační místností pro radiologické asistenty, kde si lze bezpečně vyzkoušet nejen přístrojové vybavení, ale hlavně komunikaci s pacientem, instruktáž a polohování. Čeští studenti naopak mají naopak větší zkušenosti ze zdravotnického provozu velké nemocnice, se kterou rakouští kolegové nemají tak úzký kontakt.

Workshop byl rozdělen na dvě kola: v první části přijela dr. Verdonk na úvodní seminář do Olomouce. Během dvou výukových sekcí v anglickém jazyce se studenti seznámili s tématy, která byla náplní druhé části workshopu, jež proběhla hned o týden později ve Wiener Neustadt. Studenti měli ve spolupráci se svými rakouskými vrstevníky během simulovaných situaci za úkol odebrat základní anamnézu v anglickém jazyce, popsat proceduru snímkování pacienta, jeho polohování a poskytnout mu instruktáž.

Kromě nácviku praktického jazyka a komunikace s „nerodilým“ mluvčím měli studenti možnost seznámit se se vzdělávacím systémem radiologických asistentů v Rakousku a porovnat studium i výhledy do praxe. Naši studenti na celé akci ocenili především příležitost vyzkoušet si v autentickém prostředí odbornou komunikaci v cizím jazyce – ověřit si nejen své odborné znalosti a slovní zásobu, ale hlavně získat důvěru ve schopnost mluvit a „domluvit se“ s pacientem na spolupráci při vyšetření.

Akce se měla uskutečnit již v loňském roce, ale musela být odvolána jenom pár dnů před začátkem z důvodu protiepidemických opatření. Dva roky příprav tak konečně přinesly ovoce díky opětovně se rozběhnuvšímu programu Erasmus+ a podpoře fakulty. Představují slibný začátek, na který se obě instituce pokusí v o něco širším formátu navázat i v příštím roce.

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D., Ústav společenských a humanitních věd FZV UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)