Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Rektor ocení odborné publikace.
Repro: Žurnál UP
Wednesday 1 September 2021, 8:00 – Text: (red)

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, v případě vysokoškolského ústavu ředitel. Uzávěrka je 30. září 2021.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18. Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrh může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu fakult/ředitele součásti UP zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách a ústavu UP, které učiní první výběr. Ten pak postoupí grémiu UP, které projedná návrhy v druhém kole. Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 41 titulů publikovaných v letech 2019 a 2020. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace:

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)