Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Rektor ocení odborné publikace.
Repro: Žurnál UP
Středa 1. září 2021, 8:00 – Text: (red)

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, v případě vysokoškolského ústavu ředitel. Uzávěrka je 30. září 2021.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18. Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které splňují kritéria vyhlášení, vydané v loňském nebo letošním roce. Návrh může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu fakult/ředitele součásti UP zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách a ústavu UP, které učiní první výběr. Ten pak postoupí grémiu UP, které projedná návrhy v druhém kole. Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 41 titulů publikovaných v letech 2019 a 2020. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace:

Zpět