Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Ilustrační foto z únorového předávání cen.
Foto: Velena Mazochová
Wednesday 6 September 2017, 12:00 – Text: (red)

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 29. září 2017.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které byly vydané v loňském nebo letošním roce a splňují kritéria vyhlášení. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu pak rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí referátu vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 38 titulů publikovaných v letech 2015 a 2016. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace k podávání návrhů a průvodní list jsou k dispozici ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)