Rektor ocení autory vybraných odborných publikací

Ilustrační foto z únorového předávání cen.
Foto: Velena Mazochová
Středa 6. září 2017, 12:00 – Text: (red)

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 29. září 2017.

Čestná uznání mohou obdržet vybrané publikace, které byly vydané v loňském nebo letošním roce a splňují kritéria vyhlášení. Návrhy může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

„Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách, které učiní výběr. Grémium složené z proděkanů a prorektora pro záležitosti vědy a výzkumu pak rozhodne s konečnou platností,“ uvedla vedoucí referátu vědy a výzkumu Univerzity Palackého Vladimíra Kalová.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 38 titulů publikovaných v letech 2015 a 2016. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu rektora.

Podrobné informace k podávání návrhů a průvodní list jsou k dispozici ZDE.

Zpět