Seminář o vlivu Spojených států amerických ve střední Evropě

Wolfgang Haupt z Pädagogische Hochschule Tirol hovořil o výuce angličtiny v raném věku a bilingvismu v Rakousku.
Foto: archiv Ústav cizích jazyků PdF UP
Monday 16 October 2017, 8:51

Dne 12. 10. 2017 se v Ústavu cizích jazyků pedagogické fakulty konal odborný seminář na téma vnímání Spojených států amerických ve střední Evropě, především v České republice a Rakousku.

Na semináři hovořili členové anglické i německé sekce Ústavu cizích jazyků a profesor Wolfgang Haupt z Pädagogische Hochschule Tirol. Příspěvky jednotlivých účastníků semináře se týkaly různorodých oblastí, od jazykovědy přes didaktiku cizích jazyků po literární a kulturní studia. Po zahájení následoval příspěvek Petra Anténe, který prezentoval výsledky dotazníku, mapujícího povědomí o americké literatuře mezi studenty anglického a německého jazyka. Profesor Haupt se ve své přenášce zaměřil na výuku angličtiny v raném věku a bilingvismus v Rakousku, který je často motivován právě zájmem o USA, zatímco ředitel Ústavu cizích jazyků docent Václav Řeřicha promluvil o kulturní podmíněnosti následných stylistických změn výpůjček z americké angličtiny. Oba příspěvky tak poukázaly na trvalý zájem o americké reálie ve střední Evropě. Následující diskuse se vedle témat čtenářství a šíření informací v době rychlého technologického vývoje týkala také měnící se role učitele v současnosti.

I ostatní příspěvky se zaměřily na převod amerických reálií do středoevropského prostředí. Andrea Hoffmannová zhodnotila výběr amerických dramat uvedených v českých divadlech po roce 1989, zatímco Jana Kořínková seznámila účastníky semináře s přesnými i nepřesnými, ale vždy romantizujícími fakty o Americe v  českých trampských písních. Příspěvky Libora Prágera a Kateřiny Kovářové, studentky doktorského studijního programu Pedagogika, se rovněž týkaly odrazu kulturních reálií v literatuře. Eva M. Hrdinová z německé sekce Ústavu cizích jazyků pak promluvila o prezentaci Ameriky v románech Karla Maye a využití těchto textů ve výuce němčiny jako cizího jazyka.

Seminář se uskutečnil díky vědecko-výzkumnému projektu Percepce USA u budoucích učitelů cizích jazyků v Rakousku a České republice. Podporuje ho Aktion Česká republika – Rakousko. Účastníci semináře plánují publikovat výsledky svého výzkumu v kolektivní monografii, která by shrnula různorodost vlivů Spojených států amerických ve středoevropském kulturním prostoru.

Mgr. Petr Anténe, Ph.D., Ústav cizích jazyků PdF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)