Seminář o vlivu Spojených států amerických ve střední Evropě

Wolfgang Haupt z Pädagogische Hochschule Tirol hovořil o výuce angličtiny v raném věku a bilingvismu v Rakousku.
Foto: archiv Ústav cizích jazyků PdF UP
Pondělí 16. říjen 2017, 8:51

Dne 12. 10. 2017 se v Ústavu cizích jazyků pedagogické fakulty konal odborný seminář na téma vnímání Spojených států amerických ve střední Evropě, především v České republice a Rakousku.

Na semináři hovořili členové anglické i německé sekce Ústavu cizích jazyků a profesor Wolfgang Haupt z Pädagogische Hochschule Tirol. Příspěvky jednotlivých účastníků semináře se týkaly různorodých oblastí, od jazykovědy přes didaktiku cizích jazyků po literární a kulturní studia. Po zahájení následoval příspěvek Petra Anténe, který prezentoval výsledky dotazníku, mapujícího povědomí o americké literatuře mezi studenty anglického a německého jazyka. Profesor Haupt se ve své přenášce zaměřil na výuku angličtiny v raném věku a bilingvismus v Rakousku, který je často motivován právě zájmem o USA, zatímco ředitel Ústavu cizích jazyků docent Václav Řeřicha promluvil o kulturní podmíněnosti následných stylistických změn výpůjček z americké angličtiny. Oba příspěvky tak poukázaly na trvalý zájem o americké reálie ve střední Evropě. Následující diskuse se vedle témat čtenářství a šíření informací v době rychlého technologického vývoje týkala také měnící se role učitele v současnosti.

I ostatní příspěvky se zaměřily na převod amerických reálií do středoevropského prostředí. Andrea Hoffmannová zhodnotila výběr amerických dramat uvedených v českých divadlech po roce 1989, zatímco Jana Kořínková seznámila účastníky semináře s přesnými i nepřesnými, ale vždy romantizujícími fakty o Americe v  českých trampských písních. Příspěvky Libora Prágera a Kateřiny Kovářové, studentky doktorského studijního programu Pedagogika, se rovněž týkaly odrazu kulturních reálií v literatuře. Eva M. Hrdinová z německé sekce Ústavu cizích jazyků pak promluvila o prezentaci Ameriky v románech Karla Maye a využití těchto textů ve výuce němčiny jako cizího jazyka.

Seminář se uskutečnil díky vědecko-výzkumnému projektu Percepce USA u budoucích učitelů cizích jazyků v Rakousku a České republice. Podporuje ho Aktion Česká republika – Rakousko. Účastníci semináře plánují publikovat výsledky svého výzkumu v kolektivní monografii, která by shrnula různorodost vlivů Spojených států amerických ve středoevropském kulturním prostoru.

Mgr. Petr Anténe, Ph.D., Ústav cizích jazyků PdF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)