Seminář se věnoval zobrazování sportu v médiích

Foto: Martin Višňa
Wednesday 16 November 2022, 13:00 – Text: Martin Višňa

O vztahu sportovců a sportovkyň s novináři a o nerovnosti v zobrazování mužského a ženského sportu v médiích se diskutovalo na Fakultě tělesné kultury UP. Během semináře připraveného Komisí rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru (ČOV) byla představena nová brožura zahrnující vedle pohledu samotných sportovců i doporučení pro sportovní redakce.

„Chtěli jsme přispět ke kultivaci našeho sportovního prostředí a dát podnět k tomu, abychom se zamysleli, jak se o sportovkyních a sportovcích bavíme a jak o nich píšeme. Brožurou navazujeme na Portrayal Guidelines, doporučení, která vydal Mezinárodní olympijský výbor. Snažili jsme se navíc zprostředkovat i to, jak sami sportovci vidí svůj vztah se zástupci médií. Myslíme, že je to příručka, která se hodí nejen novinářům, ale všem, kteří se ve sportovním prostředí budou pohybovat,“ uvedla prezentovanou publikaci Ilona Burgrová, předsedkyně zmíněné komise a dřívější basketbalistka.

Podle průzkumů se pouze 4 % globálního mediálního sportovního obsahu věnují ženám, často se přitom informace netýkají sportovních výkonů, ale vzhledu, stylu oblékání nebo vztahů. Na druhou stranu více než polovina respondentů průzkumu Eurobarometr 2022 v České republice uvedla, že sleduje ženský sport v médiích stejně ráda jako mužský. Mezinárodní i Český olympijský výbor proto doporučují vyváženost, nejen co se týče množství mediálního prostoru, ale například i zastoupení žen v redakcích, dále používání genderově neutrálního jazyka, zaměření zejména na sportovní výkony a události nebo srovnatelnost kvality vysílání mužských i ženských soutěží.

„Zkuste si to, co chcete napsat nebo říct o ženě, říci o muži. A obráceně. Pokud vám to bude znít divně, tak pravděpodobně nejde o vhodnou formulaci. To je podle mě doporučení, které není až tak těžké aplikovat,“ vybrala Ilona Burgrová, která prezentací nově vydané české brožury navázala na úvodní online vstup Nadii Bonjour, strategické konzultantky Mezinárodního olympijského výboru.

Do diskuze se následně zapojila i ředitelka komunikace ČOV a dřívější sportovní redaktorka Barbora Žehanová, členka Gender Equality Working Group Mezinárodní biatlonové unie a bývalá biatlonistka Barbora Tomešová, sportovní novinář Jan Dočkal a svůj pohled na vztah sportovců a médií přidal i děkan FTK UP a sportovní psycholog Michal Šafář. „Podle mě je to náročné pro sportovce i novináře. Například při těch těsně posoutěžních rozhovorech jsou pod tlakem oba dva a mohou si vzájemně ublížit, aniž by chtěli. Zvlášť v dnešní době, kdy se všechno zrychluje a zatraktivňuje," řekl mimo jiné děkan Šafář. 

Studenti, kterých na setkání v Aplikačním centru BALUO dorazilo na čtyřicet nejen z tělovýchovných oborů, ale i  žurnalistiky, pak svými dotazy otevřeli i témata jako komentování sportovních událostí v médiích ženami nebo rovnost platů sportovců a sportovkyň v totožných disciplínách.

Jak na semináři připomněl děkan Šafář, nešlo o první spolupráci FTK UP a ČOV. Komise rovných příležitostí ve sportu se například na začátku listopadu podílela na konferenci Sport a sexualita v trenérské praxi I, kde odborníci z katedry společenských věd v kinantropologii FTK UP představili průběžné výsledky aktuálního výzkumu Sexualita – hranice v přístupu ke sportovcům a žákům ve sportovní činnosti a tělesné výchově. Tématem výzkumu není jen problematika sexuálního obtěžování, ale i otázky intimity ve sportu, LGBTQ+ nebo poruchy příjmu potravy. „Konference se podařila, od účastníků máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Někteří ze zúčastněných trenérů přiznali, že je některé z probíraných věcí překvapily,“ uvedla za organizátory Dana Štěrbová ze zmíněné katedry. Více o konferenci zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)