Sport a sexualita v trenérské praxi

Foto: archiv organizátorů
Pondělí 21. listopad 2022, 12:25

Na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci se v pátek 4. listopadu uskutečnil první ročník konference s názvem Sport a sexualita v trenérské praxi I, která byla organizována experty v oblasti sexuality nejen ve sportu a členy katedry společenských věd v kinantropologii Zbyňkem Svozilem, Danou Štěrbovou a Petrem Krolem. Spolupořadatelem byla Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru (ČOV), kterou na konferenci reprezentovala její předsedkyně Ilona Burgrová. Akci zahájil děkan FTK UP Michal Šafář, který se zúčastnil i připraveného programu.

Cílem konference byl mimo jiné popis teoretických poznatků, prezentace výsledků vlastních výzkumů autorů včetně představení původního dotazníku k sexualitě ve sportu a také nabídka diskuze účastníkům. Těmi byli trenéři, sportovci, ale i další osoby profesně či zájmově spjaté s touto oblastí. Významným statusem organizátorů byl nehodnotící přístup ke všemu, co konference nabízela, a to především z důvodu citlivosti jednotlivých témat. Obsahově byla akce zaměřena např. na neverbální komunikaci včetně užití doteků a gest v interakci trenér – sportovec, problematiku genderu a LGBTQ+ nebo sexuální obtěžování a zneužívání.

Originalitu a přitažlivost konferenci dodal workshop, jehož součástí byla skupinová práce na praktických příkladech hranic bezpečí / rizika sexuality ve sportu, a také modelové situace, v nichž v roli figurantů v rolích trenér – sportovec vystupovali další členové pořádající katedry. Účastníci měli za úkol posoudit míru rizika v jednotlivých scénkách pomocí barevných kartiček. Bezpečnou barvou se stala zelená, která je obsažena i v jednom z hesel z výstupů výzkumu k sexualitě ve sportu a tělesné výchově, jež se stalo i heslem konference: „Dotkni se mě bezpečně, dotkni se mě zeleně“.

Reakce a ohlasy účastníků byly velmi pozitivní. Někteří neměli žádná očekávání, jiní naopak hojně diskutovali se snahou získat odpovědi na předem připravené otázky vycházející z jejich praxe. Našli se také trenéři, kteří očekávali jasné postupy a řešení pro případy, které mohou ve sportu nastat, ale i ti nakonec dospěli k závěru, že v této oblasti jednoznačné odpovědi mnohdy neexistují. „Konference se podařila, od účastníků máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Někteří ze zúčastněných trenérů přiznali, že je některé z probíraných věcí překvapily,“ uvedla za organizátory Dana Štěrbová. Autory také velmi potěšil zájem o přednášky i workshopy na klubové úrovni a bonusem pro ně byla pozvánka k aktivní účasti na Badmintonové konferenci v roce 2023.

Vzhledem k důležitosti tématu by rádi pokračovali ve spolupráci s Komisí pro rovné příležitosti ČOV, získávání výzkumných dat a již nyní plánují další ročník konference, která by měla proběhnout v roce 2023. Přáním organizátorů je mimo jiné reálný dopad jejich práce na sportovní prostředí, které od sexuality oddělit nelze.

 

Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil, Petr Krol

katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)