Sport a sexualita v trenérské praxi

Foto: archiv organizátorů
Monday 21 November 2022, 12:25

Na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci se v pátek 4. listopadu uskutečnil první ročník konference s názvem Sport a sexualita v trenérské praxi I, která byla organizována experty v oblasti sexuality nejen ve sportu a členy katedry společenských věd v kinantropologii Zbyňkem Svozilem, Danou Štěrbovou a Petrem Krolem. Spolupořadatelem byla Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru (ČOV), kterou na konferenci reprezentovala její předsedkyně Ilona Burgrová. Akci zahájil děkan FTK UP Michal Šafář, který se zúčastnil i připraveného programu.

Cílem konference byl mimo jiné popis teoretických poznatků, prezentace výsledků vlastních výzkumů autorů včetně představení původního dotazníku k sexualitě ve sportu a také nabídka diskuze účastníkům. Těmi byli trenéři, sportovci, ale i další osoby profesně či zájmově spjaté s touto oblastí. Významným statusem organizátorů byl nehodnotící přístup ke všemu, co konference nabízela, a to především z důvodu citlivosti jednotlivých témat. Obsahově byla akce zaměřena např. na neverbální komunikaci včetně užití doteků a gest v interakci trenér – sportovec, problematiku genderu a LGBTQ+ nebo sexuální obtěžování a zneužívání.

Originalitu a přitažlivost konferenci dodal workshop, jehož součástí byla skupinová práce na praktických příkladech hranic bezpečí / rizika sexuality ve sportu, a také modelové situace, v nichž v roli figurantů v rolích trenér – sportovec vystupovali další členové pořádající katedry. Účastníci měli za úkol posoudit míru rizika v jednotlivých scénkách pomocí barevných kartiček. Bezpečnou barvou se stala zelená, která je obsažena i v jednom z hesel z výstupů výzkumu k sexualitě ve sportu a tělesné výchově, jež se stalo i heslem konference: „Dotkni se mě bezpečně, dotkni se mě zeleně“.

Reakce a ohlasy účastníků byly velmi pozitivní. Někteří neměli žádná očekávání, jiní naopak hojně diskutovali se snahou získat odpovědi na předem připravené otázky vycházející z jejich praxe. Našli se také trenéři, kteří očekávali jasné postupy a řešení pro případy, které mohou ve sportu nastat, ale i ti nakonec dospěli k závěru, že v této oblasti jednoznačné odpovědi mnohdy neexistují. „Konference se podařila, od účastníků máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Někteří ze zúčastněných trenérů přiznali, že je některé z probíraných věcí překvapily,“ uvedla za organizátory Dana Štěrbová. Autory také velmi potěšil zájem o přednášky i workshopy na klubové úrovni a bonusem pro ně byla pozvánka k aktivní účasti na Badmintonové konferenci v roce 2023.

Vzhledem k důležitosti tématu by rádi pokračovali ve spolupráci s Komisí pro rovné příležitosti ČOV, získávání výzkumných dat a již nyní plánují další ročník konference, která by měla proběhnout v roce 2023. Přáním organizátorů je mimo jiné reálný dopad jejich práce na sportovní prostředí, které od sexuality oddělit nelze.

 

Dana Štěrbová, Zbyněk Svozil, Petr Krol

katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)