Senátoři fakulty zdravotnických věd schválili strategický záměr pro další čtyři roky

Aktualizaci strategického záměru předložil senátorům děkan Jaroslav Vomáčka.
Foto: Velena Mazochová
Monday 13 November 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Aktuální strategické cíle fakulty zdravotnických věd patřily k hlavním bodům jednání, na němž se podruhé v tomto semestru sešel její akademický senát. Senátoři také schválili dílčí změny podmínek přijímacího řízení pro rok 2018/2019.

Aktualizaci Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FZV na období 2018 – 2021 předložil děkan Jaroslav Vomáčka, který představil základní cíle v oblastech vědy a výzkumu, zahraniční spolupráce, tvorby studijních programů v cizím jazyce nebo péče o zaměstnance. Za jeden z klíčových úkolů dalšího rozvoje fakulty z hlediska modernizace vzdělávacích podmínek označil výstavbu nové fakultní budovy. „Rádi bychom tam měli mimo jiné i špičkovou laboratoř, kde by se mohl rámci Centra vědy a výzkumu FZV dělat dokonce i primární výzkum. Cíl research univerzity musí naplňovat i naše fakulta,“ zdůraznil děkan. „Jsme ale teprve na startu a je to tvrdá práce, která klade spoustu překážek. Aktuálně se pracuje na sjednocení pozemků, poté by měly být připraveny na základě cenových map jejich hodnoty,“ vysvětlil aktuální kroky děkan. Podle současných odhadů by měla být stavba hotová přibližně do tří let.

Úpravy podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních oborů Ošetřovatelství a Porodní asistence zdůvodnila proděkanka Zdeňka Mikšová. Změnu si vyžádalo přijetí novely zákona pro výkon povolání samostatné porodní asistentky, všeobecné sestry a dalších nelékařů. „Podle současné legislativy, platné od 1. září 2017, není pro tyto profese nutné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Předložení tohoto osvědčení jsme vyžadovali od studentů, kteří vstupovali do navazujících magisterských studií, protože tím doložili, že splňují kvalifikaci zdravotnického pracovníka, který může pracovat samostatně. Požadavky na přijetí se tedy mění v tom, že ve všech formách studia oborů Ošetřovatelství a Porodní asistence se tento požadavek vyškrtne. Ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny,“ objasnila proděkanka.

V další části zasedání senátoři vyslechli zprávu z jednání Akademického senátu UP a informace o plánované výdejně Menzy UP v areálu LF a FNOL. V diskuzi se věnovali také problematice administrativní zátěže zaměstnanců nebo možnostem zapojení studentů do příprav oslav 10. výročí vzniku fakulty v příštím roce.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)