Senátoři fakulty zdravotnických věd schválili strategický záměr pro další čtyři roky

Aktualizaci strategického záměru předložil senátorům děkan Jaroslav Vomáčka.
Foto: Velena Mazochová
Pondělí 13. listopad 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Aktuální strategické cíle fakulty zdravotnických věd patřily k hlavním bodům jednání, na němž se podruhé v tomto semestru sešel její akademický senát. Senátoři také schválili dílčí změny podmínek přijímacího řízení pro rok 2018/2019.

Aktualizaci Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FZV na období 2018 – 2021 předložil děkan Jaroslav Vomáčka, který představil základní cíle v oblastech vědy a výzkumu, zahraniční spolupráce, tvorby studijních programů v cizím jazyce nebo péče o zaměstnance. Za jeden z klíčových úkolů dalšího rozvoje fakulty z hlediska modernizace vzdělávacích podmínek označil výstavbu nové fakultní budovy. „Rádi bychom tam měli mimo jiné i špičkovou laboratoř, kde by se mohl rámci Centra vědy a výzkumu FZV dělat dokonce i primární výzkum. Cíl research univerzity musí naplňovat i naše fakulta,“ zdůraznil děkan. „Jsme ale teprve na startu a je to tvrdá práce, která klade spoustu překážek. Aktuálně se pracuje na sjednocení pozemků, poté by měly být připraveny na základě cenových map jejich hodnoty,“ vysvětlil aktuální kroky děkan. Podle současných odhadů by měla být stavba hotová přibližně do tří let.

Úpravy podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních oborů Ošetřovatelství a Porodní asistence zdůvodnila proděkanka Zdeňka Mikšová. Změnu si vyžádalo přijetí novely zákona pro výkon povolání samostatné porodní asistentky, všeobecné sestry a dalších nelékařů. „Podle současné legislativy, platné od 1. září 2017, není pro tyto profese nutné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Předložení tohoto osvědčení jsme vyžadovali od studentů, kteří vstupovali do navazujících magisterských studií, protože tím doložili, že splňují kvalifikaci zdravotnického pracovníka, který může pracovat samostatně. Požadavky na přijetí se tedy mění v tom, že ve všech formách studia oborů Ošetřovatelství a Porodní asistence se tento požadavek vyškrtne. Ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají beze změny,“ objasnila proděkanka.

V další části zasedání senátoři vyslechli zprávu z jednání Akademického senátu UP a informace o plánované výdejně Menzy UP v areálu LF a FNOL. V diskuzi se věnovali také problematice administrativní zátěže zaměstnanců nebo možnostem zapojení studentů do příprav oslav 10. výročí vzniku fakulty v příštím roce.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)