Senátoři lékařské fakulty jednali online

Ilustrační foto: Martin Višňa
Thursday 5 November 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Prostřednictvím videokonference proběhlo první zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP v tomto akademickém roce. Senátoři mimo jiné řešili několik personálních záležitostí, vyslechli zprávu o přijímacím řízení a diskutovali o přípravě Strategického záměru fakulty na následující desetiletí. 

Zasedání akademického senátu mělo původně začít slavnostně. Děkan Josef Zadražil měl senátorům představit letošní držitelku mimořádného stipendia z odkazu mecenášky Josefíny Napravilové Kateřinu Popelkovou, která v prvním ročníku studia Všeobecného lékařství dosáhla nejlepšího studijního průměru, a sice 1,07. Z předání diplomu ve Velké posluchárně Teoretických ústavů ale kvůli protikoronavirovým opatřením sešlo. „Je to takové předání nepředání. Diplom studentce, která bydlí v Jevíčku, posíláme poštou a finanční částku jsme jí poukázali na účet,“ uvedl děkan.

Senátoři měli na programu hned tři personální hlasování. Do Sněmu Rady vysokých škol nominovali proděkanku Hanu Kolářovou, která v tomto orgánu zastupovala lékařskou fakultu i v uplynulém období. Do ekonomické komise AS UP byl zvolen Tomáš Papajík, který je zároveň i předsedou ekonomické komise fakultního senátu. Novým externím členem Vědecké rady LF UP pak je přednosta Oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Oldřich Chrapek. Docent Chrapek je absolventem olomoucké medicíny a dlouhou dobu působil na zdejší oftalmologii. V radě nahrazuje dřívějšího děkana brněnské lékařské fakulty Martina Bareše, který se jako současný rektor Masarykovy univerzity z důvodu přibývajících povinností vzdal členství.

Změnou prošel také Jednací řád Vědecké rady LF UP. „K novele jsme přistoupili proto, aby rada mohla v případě neodkladných záležitostí zasedat hybridní formou, prostřednictvím videokonference. Toto se ale netýká habilitačních a profesorských řízení. Ta jsou natolik významná, že by měla mít náležitou formální podobu,“ vysvětlil senátorům děkan Josef Zadražil. Senátem LF odsouhlasenou novelu musí ještě schválit univerzitní senát. Oproti tomu projednání ve fakultním senátu teprve čeká vznikající Strategický záměr LF UP 2021+. O přípravách základního dokumentu, v němž budou vymezeny priority rozvoje fakulty do roku 2030, informoval proděkan Milan Kolář.

Senátoři také od proděkanky Hany Kolářové vyslechli informace o průběhu ukončeného přijímacího řízení. Do prvního ročníku Všeobecného lékařství nastoupilo 274 studentů, Zubní lékařství má 87 prváků a navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví začalo studovat 33 úspěšných uchazečů. Zasedání pak ukončila diskuze o komunikaci fakulty se studenty s ohledem na současnou epidemickou situaci.

Příští jednání Akademického senátu LF UP by se mělo konat 1. prosince.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)