Senátoři lékařské fakulty jednali online

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 5. listopad 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Prostřednictvím videokonference proběhlo první zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP v tomto akademickém roce. Senátoři mimo jiné řešili několik personálních záležitostí, vyslechli zprávu o přijímacím řízení a diskutovali o přípravě Strategického záměru fakulty na následující desetiletí. 

Zasedání akademického senátu mělo původně začít slavnostně. Děkan Josef Zadražil měl senátorům představit letošní držitelku mimořádného stipendia z odkazu mecenášky Josefíny Napravilové Kateřinu Popelkovou, která v prvním ročníku studia Všeobecného lékařství dosáhla nejlepšího studijního průměru, a sice 1,07. Z předání diplomu ve Velké posluchárně Teoretických ústavů ale kvůli protikoronavirovým opatřením sešlo. „Je to takové předání nepředání. Diplom studentce, která bydlí v Jevíčku, posíláme poštou a finanční částku jsme jí poukázali na účet,“ uvedl děkan.

Senátoři měli na programu hned tři personální hlasování. Do Sněmu Rady vysokých škol nominovali proděkanku Hanu Kolářovou, která v tomto orgánu zastupovala lékařskou fakultu i v uplynulém období. Do ekonomické komise AS UP byl zvolen Tomáš Papajík, který je zároveň i předsedou ekonomické komise fakultního senátu. Novým externím členem Vědecké rady LF UP pak je přednosta Oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Oldřich Chrapek. Docent Chrapek je absolventem olomoucké medicíny a dlouhou dobu působil na zdejší oftalmologii. V radě nahrazuje dřívějšího děkana brněnské lékařské fakulty Martina Bareše, který se jako současný rektor Masarykovy univerzity z důvodu přibývajících povinností vzdal členství.

Změnou prošel také Jednací řád Vědecké rady LF UP. „K novele jsme přistoupili proto, aby rada mohla v případě neodkladných záležitostí zasedat hybridní formou, prostřednictvím videokonference. Toto se ale netýká habilitačních a profesorských řízení. Ta jsou natolik významná, že by měla mít náležitou formální podobu,“ vysvětlil senátorům děkan Josef Zadražil. Senátem LF odsouhlasenou novelu musí ještě schválit univerzitní senát. Oproti tomu projednání ve fakultním senátu teprve čeká vznikající Strategický záměr LF UP 2021+. O přípravách základního dokumentu, v němž budou vymezeny priority rozvoje fakulty do roku 2030, informoval proděkan Milan Kolář.

Senátoři také od proděkanky Hany Kolářové vyslechli informace o průběhu ukončeného přijímacího řízení. Do prvního ročníku Všeobecného lékařství nastoupilo 274 studentů, Zubní lékařství má 87 prváků a navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví začalo studovat 33 úspěšných uchazečů. Zasedání pak ukončila diskuze o komunikaci fakulty se studenty s ohledem na současnou epidemickou situaci.

Příští jednání Akademického senátu LF UP by se mělo konat 1. prosince.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)