Senátoři lékařské fakulty řešili finance i nepovinný tělocvik

Ze zasedání senátu. Foto: Martin Višňa
Thursday 14 February 2019, 11:00 – Text: Martin Višňa

Hlavním tématem letošního prvního zasedání akademického senátu lékařské fakulty bylo dělení finančních prostředků. Mluvilo se ale i o volitelných tělovýchovných předmětech, jejichž nabídku medicína připravuje ve spolupráci s fakultou tělesné kultury.

Děkanem Milanem Kolářem předložený návrh metodiky dělení financí senátoři po diskuzi a doporučení ekonomickou komisí schválili nadpoloviční většinou. Lékařská fakulta by letos měla po odvodech do centrálních prostředků univerzity hospodařit s 360 miliony korun. Oproti loňskému roku je to o 28 procent více než vloni. Za nárůstem je především garantovaná dotace ve výši 55 milionů z Národního programu dofinancování lékařských fakult v ČR.

Desetiletý program má pomoci zastavit nepříznivý trend úbytku lékařů v České republice. Do prvního ročníku studijního programu Všeobecné lékařství díky němu může nastoupit až 250 studentů oproti dosavadnímu maximu 220. „Tento program chápu nejen jako zabezpečení financování většího počtu studentů, ale obecně jako nápravu nedostatečného financování lékařských fakult a jako ocenění práce jejich pedagogických pracovníků,“ podotknul děkan Kolář.

Schválení metodiky dělení finančních prostředků je nezbytným krokem ke schválení rozpočtu fakulty. To bude na programu příštího zasedání senátu v úterý 19. března.

Senátoři diskutovali také o věcném záměru zřízení vysokoškolského ústavu. Zaznělo mimo jiné, že je zřízení excelentního výzkumného pracoviště historickou šancí, podle některých jde však o závažnou změnu organizace a fungování UP, že je nutné trvat na kvalitnějším zdůvodnění a na pečlivém zpracování a vyhodnocení rizik a dopadů na chod celé univerzity. Debatu senátoři zakončili usnesením, ve kterém žádají děkana fakulty, aby dohodu o zřízení ústavu před podpisem projednal na zasedání senátu.

Tématem zasedání se stala také tělovýchova. V souladu s programem Zdraví 2020, který před časem na podporu zdravého životního stylu přijala Vláda ČR, vedení fakulty připravuje pro své studenty nepovinné tělovýchovné předměty. „Jsme jediná lékařská fakulta u nás, která nemá povinný tělocvik. Podle mého průzkumu by ale studenti nabídku tělovýchovných předmětů uvítali. S děkanem fakulty tělesné kultury Michalem Šafářem jsme již probírali možnosti spolupráce,“ reagovala na dotaz ze senátu proděkanka Eliška Sovová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)