Senátoři lékařské fakulty řešili finance i nepovinný tělocvik

Ze zasedání senátu. Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 14. únor 2019, 11:00 – Text: Martin Višňa

Hlavním tématem letošního prvního zasedání akademického senátu lékařské fakulty bylo dělení finančních prostředků. Mluvilo se ale i o volitelných tělovýchovných předmětech, jejichž nabídku medicína připravuje ve spolupráci s fakultou tělesné kultury.

Děkanem Milanem Kolářem předložený návrh metodiky dělení financí senátoři po diskuzi a doporučení ekonomickou komisí schválili nadpoloviční většinou. Lékařská fakulta by letos měla po odvodech do centrálních prostředků univerzity hospodařit s 360 miliony korun. Oproti loňskému roku je to o 28 procent více než vloni. Za nárůstem je především garantovaná dotace ve výši 55 milionů z Národního programu dofinancování lékařských fakult v ČR.

Desetiletý program má pomoci zastavit nepříznivý trend úbytku lékařů v České republice. Do prvního ročníku studijního programu Všeobecné lékařství díky němu může nastoupit až 250 studentů oproti dosavadnímu maximu 220. „Tento program chápu nejen jako zabezpečení financování většího počtu studentů, ale obecně jako nápravu nedostatečného financování lékařských fakult a jako ocenění práce jejich pedagogických pracovníků,“ podotknul děkan Kolář.

Schválení metodiky dělení finančních prostředků je nezbytným krokem ke schválení rozpočtu fakulty. To bude na programu příštího zasedání senátu v úterý 19. března.

Senátoři diskutovali také o věcném záměru zřízení vysokoškolského ústavu. Zaznělo mimo jiné, že je zřízení excelentního výzkumného pracoviště historickou šancí, podle některých jde však o závažnou změnu organizace a fungování UP, že je nutné trvat na kvalitnějším zdůvodnění a na pečlivém zpracování a vyhodnocení rizik a dopadů na chod celé univerzity. Debatu senátoři zakončili usnesením, ve kterém žádají děkana fakulty, aby dohodu o zřízení ústavu před podpisem projednal na zasedání senátu.

Tématem zasedání se stala také tělovýchova. V souladu s programem Zdraví 2020, který před časem na podporu zdravého životního stylu přijala Vláda ČR, vedení fakulty připravuje pro své studenty nepovinné tělovýchovné předměty. „Jsme jediná lékařská fakulta u nás, která nemá povinný tělocvik. Podle mého průzkumu by ale studenti nabídku tělovýchovných předmětů uvítali. S děkanem fakulty tělesné kultury Michalem Šafářem jsme již probírali možnosti spolupráce,“ reagovala na dotaz ze senátu proděkanka Eliška Sovová.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)