Studenti pomáhají hygienikům s trasováním kontaktů a nastupují do nemocnic

Ilustrační foto: Martin Višňa
Saturday 17 October 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

S trasováním osob, u kterých bylo testy prokázáno onemocnění covid-19, pomáhají na Krajské hygienické stanici v Olomouci již několik dní také studenti Fakulty zdravotnických věd a Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Další budoucí zdravotníci a lékaři v těchto dnech nastupují na výpomoc v nemocnicích.

„Velice si vážíme nabídky jejich pomoci a doufáme, že je práce v týmu epidemiologů bude naplňovat. Každá pomoc je s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vítána a jsme za ni moc rádi,“ uvedla Andrea Škurková z protiepidemického odboru olomoucké hygienické stanice.

„Studenti byli vyškoleni v programu Daktela zástupcem týmu metodické podpory Chytré karantény a rovněž pracovníky krajské hygienické stanice, kdy měli možnost náslechů řešení jednotlivých případů epidemiology. Byla jim předána a vysvětlena mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví, během školení byli také upozornění na krajová specifika spočívající například v možnostech indikace odběrů u osob v úzkém kontaktu, informovanost praktických lékařů a podobně,“ dodala hygienička s tím, že studenti pracují vždy pod dohledem epidemiologa.

Proškolením na hygienické stanici prošly dvě desítky studentů fakulty zdravotnických věd a lékařské fakulty. 

Desítky mediků a studentů nelékařských zdravotnických oborů také aktuálně posílily personál Fakultní nemocnice Olomouc, zejména jako sanitáři. Zapojení dalších se vzhledem k vyhlášené pracovní povinnosti, která se týká zhruba 700 studentů, dá brzy očekávat. „Byly odeslány seznamy příslušných lidí na kraj. Protože mají studenti bydliště v různých koutech republiky, je naším záměrem vyjít jim co nejvíce vstříc, a proto jsme se opět pustili do organizace dobrovolníků s tím, aby například lidé z Olomouce nastoupili do Fakultní nemocnice Olomouc, lidé ze Šumperka do šumperské nemocnice apod. Odpadne tak potřeba dojíždění a studenti budou flexibilnější v pokrytí provozu nemocnic,“ uvedl Martin Mareš ze Spolku mediků LF UP, který další informace zveřejňuje zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)