Studenti pomáhají hygienikům s trasováním kontaktů a nastupují do nemocnic

Ilustrační foto: Martin Višňa
Sobota 17. říjen 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

S trasováním osob, u kterých bylo testy prokázáno onemocnění covid-19, pomáhají na Krajské hygienické stanici v Olomouci již několik dní také studenti Fakulty zdravotnických věd a Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Další budoucí zdravotníci a lékaři v těchto dnech nastupují na výpomoc v nemocnicích.

„Velice si vážíme nabídky jejich pomoci a doufáme, že je práce v týmu epidemiologů bude naplňovat. Každá pomoc je s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci vítána a jsme za ni moc rádi,“ uvedla Andrea Škurková z protiepidemického odboru olomoucké hygienické stanice.

„Studenti byli vyškoleni v programu Daktela zástupcem týmu metodické podpory Chytré karantény a rovněž pracovníky krajské hygienické stanice, kdy měli možnost náslechů řešení jednotlivých případů epidemiology. Byla jim předána a vysvětlena mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví, během školení byli také upozornění na krajová specifika spočívající například v možnostech indikace odběrů u osob v úzkém kontaktu, informovanost praktických lékařů a podobně,“ dodala hygienička s tím, že studenti pracují vždy pod dohledem epidemiologa.

Proškolením na hygienické stanici prošly dvě desítky studentů fakulty zdravotnických věd a lékařské fakulty. 

Desítky mediků a studentů nelékařských zdravotnických oborů také aktuálně posílily personál Fakultní nemocnice Olomouc, zejména jako sanitáři. Zapojení dalších se vzhledem k vyhlášené pracovní povinnosti, která se týká zhruba 700 studentů, dá brzy očekávat. „Byly odeslány seznamy příslušných lidí na kraj. Protože mají studenti bydliště v různých koutech republiky, je naším záměrem vyjít jim co nejvíce vstříc, a proto jsme se opět pustili do organizace dobrovolníků s tím, aby například lidé z Olomouce nastoupili do Fakultní nemocnice Olomouc, lidé ze Šumperka do šumperské nemocnice apod. Odpadne tak potřeba dojíždění a studenti budou flexibilnější v pokrytí provozu nemocnic,“ uvedl Martin Mareš ze Spolku mediků LF UP, který další informace zveřejňuje zde.

Zpět