Studenti pomáhají ošetřit pacienty na rozšířené zubní pohotovosti

Při výuce budoucích zubařů využívá klinika také laboratoře vybavené fantomy.
Ilustrační foto: Velena Mazochová
Wednesday 2 November 2016, 7:30 – Text: Velena Mazochová

Díky spolupráci s Lékařskou fakultou UP rozšířila Fakultní nemocnice Olomouc zubní pohotovost. Kromě dosavadních odpoledních a nočních hodin mohou pacienti od září vyhledat lékařskou pomoc i během dne. Na ošetření se pod vedením zkušených pedagogů podílejí také studenti nejvyšších ročníků zubního lékařství.

Zubní pohotovostní služba byla na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie dosud dostupná ve všední dny od 15 hodin odpoledne do sedmi do rána a nepřetržitě o víkendech a ve svátky. Ročně ji využilo na 13 tisíc pacientů. „Nyní jsme díky spolupráci s lékařskou fakultou zavedli pohotovostní službu i ve všední dny dopoledne, takže je teď pro pacienty dostupná prakticky po celý den,“ popsal ředitel nemocnice Roman Havlík.

Společný projekt fakulty a nemocnice je podle děkana Milana Koláře dalším dokladem fungující spolupráce mezi oběma institucemi. „Nemocnice zařídila ordinaci, zubařská křesla a zdravotní sestry, my jsme zajistili studenty vyšších ročníků stomatologie a učitele jako pedagogický dohled.  Nonstop zubní pohotovost je důležitá jak pro pacienty, tak pro výuku,“ zdůraznil děkan.

Jak potvrdil přednosta Kliniky zubního lékařství a proděkan pro studium Zubního lékařství Miloš Špidlen, studenti mají možnost vyzkoušet si své budoucí povolání přímo „v první linii“. „Je to pro ně dobrá příležitost, jak se dostat k běžným pacientům přicházejícím s problémem, který je nutné akutně vyřešit,“ uvedl. Jak doplnil, studenti ošetřují příchozí pacienty v pohotovostní ambulanci v době od 8 do 12:30 hodin pod dozorem zkušeného lékaře. „Ten - stejně jako při praktické výuce - pacienta vyšetří a pokud je to možné, zadá studentům, co mají udělat,“ dodal Miloš Špidlen. Výhodou je přitom umístění pohotovosti v prostorách kliniky, v jejichž dalších ambulancích mohou být ošetřeni pacienti v komplikovanějších stavech.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)