Studenti se mohou ucházet o Cenu rektora UP

Rektor UP Martin Procházka.
Foto: Jakub Čermák
Tuesday 2 November 2021, 8:00 – Text: (red)

Jestli považujete svou závěrečnou diplomovou práci nebo odborný článek za zdařilé, přihlaste je do soutěže o Cenu rektora UP. Do ní mohou být přihlášeni také studenti-sportovci, hodnotit se v tomto případě bude nejlepší sportovní výkon v akademickém roce 2020/2021. Přihlášky, práce a potřebné sounáležitosti je nutné zaslat organizátorům do 19. listopadu 2021 (včetně).

Práce obhájené v roce 2020 či 2021 bude posuzovat komise složená ze zástupců všech fakult Univerzity Palackého. Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k ocenění.

„Přihlásit je možno již obhájené bakalářské či magisterské diplomové práce nebo článek uveřejněný v odborném tisku. Práce přihlášené do soutěže v minulých letech nepřijímáme,“ uvedl Tomáš Krejčiřík z Oddělení komunikace UP. „Autoři vítězných prací a nejlepší sportovci obdrží od rektora UP Martina Procházky diplom a jistě jim udělá radost i finanční odměna,“ upřesnil.

Do soutěže je potřeba zaslat práci spolu s vyplněnou přihláškou, posudky a zhodnocením přínosu práce. V případě sportovních cen je nutné za jednotlivce či kolektiv vyplnit návrhový list. Podrobné podmínky i potřebné formuláře najdete zde.

V minulém ročníku rektor UP ocenil 27 studentských prací. Nejvíce byli zastoupeni posluchačky a posluchači přírodovědecké, filozofické fakulty a fakulty zdravotnických věd. Dalších 7 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – autoři 41 nejlepších vědeckých knih.


 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)