Studenti se mohou ucházet o Cenu rektora UP

Rektor UP Martin Procházka.
Foto: Jakub Čermák
Úterý 2. listopad 2021, 8:00 – Text: (red)

Jestli považujete svou závěrečnou diplomovou práci nebo odborný článek za zdařilé, přihlaste je do soutěže o Cenu rektora UP. Do ní mohou být přihlášeni také studenti-sportovci, hodnotit se v tomto případě bude nejlepší sportovní výkon v akademickém roce 2020/2021. Přihlášky, práce a potřebné sounáležitosti je nutné zaslat organizátorům do 19. listopadu 2021 (včetně).

Práce obhájené v roce 2020 či 2021 bude posuzovat komise složená ze zástupců všech fakult Univerzity Palackého. Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k ocenění.

„Přihlásit je možno již obhájené bakalářské či magisterské diplomové práce nebo článek uveřejněný v odborném tisku. Práce přihlášené do soutěže v minulých letech nepřijímáme,“ uvedl Tomáš Krejčiřík z Oddělení komunikace UP. „Autoři vítězných prací a nejlepší sportovci obdrží od rektora UP Martina Procházky diplom a jistě jim udělá radost i finanční odměna,“ upřesnil.

Do soutěže je potřeba zaslat práci spolu s vyplněnou přihláškou, posudky a zhodnocením přínosu práce. V případě sportovních cen je nutné za jednotlivce či kolektiv vyplnit návrhový list. Podrobné podmínky i potřebné formuláře najdete zde.

V minulém ročníku rektor UP ocenil 27 studentských prací. Nejvíce byli zastoupeni posluchačky a posluchači přírodovědecké, filozofické fakulty a fakulty zdravotnických věd. Dalších 7 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – autoři 41 nejlepších vědeckých knih.


 

Zpět