Studenti se zájmem o přírodní obory si vyzkoušeli práci vědců

Konference se opakovaně účastní i Alžběta Maleňáková z olomouckého Slovanského gymnázia.
Foto: Barbora Baránková
Friday 26 May 2017, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Skutečnost, že věda je prostě baví, dokázali i letos účastníci Studentské konference mladých přírodovědců, která se ve středu uskutečnila v Pevnosti poznání. V sekcích Badatel a Věda je zábava se 11. ročníku zúčastnilo zhruba sedm desítek pro vědu zapálených žáků a studentů základních a středních škol především z Moravy.          

Sekce Badatel je určena pro středoškoláky, kteří si chtějí zkusit vědeckou práci pod vedením vysokoškolských pedagogů. Letos se jich přihlásilo 16, až na dvě výjimky všichni spolupracovali s odborníky z olomoucké přírodovědecké fakulty.

„Kvalita prací byla standardně vysoká, jejich výkony byly vyrovnanější než v předchozích letech. Někteří studenti se k nám vracejí opakovaně, třeba už potřetí, ale zpracovávají jiná témata, někdy i na jiných pracovištích. Letos byl největší zájem o chemii, přičemž výrazné zastoupení měla teoretická a výpočetní chemie. To může být ovlivněno i vysokou aktivitou katedry fyzikální chemie, z níž letos pocházelo nejvíce školitelů,“ uvedl hlavní organizátor konference Martin Kubala.

Podle něj  mezi účastníky nepřevažují talentovaní studenti z Olomouce, ale přijeli i studenti například z Frýdku-Místku, Zlína, Jihlavy, Hlinska a dalších míst. Zatímco v minulosti mladí badatelé pracovali více ve dvojicích či trojicích, letos vystupovali zejména jednotlivci.

Jako každoročně konferencí vyvrcholila i celoroční práce se žáky základních i středních škol v sekci Věda je zábava, v níž jsou hlavními aktéry členové přírodovědných kroužků. Letos jich přijelo zhruba 50 a prezentovali výsledky své činnosti, jejímž ústředním tématem byly rostliny, léčivé látky a drogy. „Jejich úkolem bylo na toto téma zpracovat společnou práci a na konferenci prezentovat výsledky experimentů, jež v kroužku prováděli,“ objasnil Kubala. Výsledky obou sekcí budou dostupné zde a zde

Jedním z hlavních poslání konference je podporovat u školáků zájem o vědu. Účastníci konference se nejen naučí prezentovat svoji práci před publikem, ale potkají se s dalšími zájemci o přírodní vědy a mohou se od nich inspirovat. Ze studentů zapojených do projektu Badatel již vzešli tři laureáti České hlavičky a řada z nich se prosadila i na mezinárodních studentských konferencích.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)