Studenti v první linii: Rada vysokých škol pomáhá hlídat zájmy univerzity i studentů

Tereza Marková a Martin Mach.
Foto: Vojtěch Duda
Friday 17 November 2023, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Právě v těchto dnech probíhají nominace akademiků a studentů do Rady vysokých škol (RVŠ). Ta je složená ze zástupců vysokých škol ČR a zabývá se jejich rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou či organizací. Svá doporučení pak formuluje pro ministerstvo školství i další instituce. Zástupci v RVŠ jsou delegováni akademickým senátem každé školy. Ve Studentské komoře RVŠ jsou aktuálně delegáty Univerzity Palackého Martin Mach (PF a CMTF) a Tereza Marková (FZV a LF).

„Kandidovat do Rady vysokých škol jsem se před dvěma lety rozhodl proto, že mě Univerzita Palackého posunula snad ve všech myslitelných směrech k lepšímu a hlídání zájmů své alma mater mi přišlo jako skvělá příležitost, jak jí to alespoň trošku oplatit,“ svěřil se Martin Mach, student evropského a mezinárodního práva, teologických nauk a etiky a kultury v mediální komunikaci na UP. Ve Studentské komoře RVŠ se podle jeho slov řeší témata týkající se studentů všech českých vysokých škol a univerzit a jeho osobním cílem je, aby se studentům po skončení jeho mandátu studovalo o něco pohodlněji.

„Pohodlněji však rozhodně neznamená nenáročné studium s cílem titulu pro každého, ale kvalitní vzdělání studentů s uplatnitelností v praxi u nás i v zahraničí či možnost věnovat se plně studiu bez řešení finančních problémů,“ upřesnil s tím, že za jeho působení řešila studentská komora například vysoké ceny jídel v menzách, ceny za koleje či nízké stipendium doktorandů. „Jsou to věci, které studenty nutí nevěnovat se plně studiu, ale řešit i kolizi studia s potřebou brigád či práce,“ doplnil.

Z řad studentské kurie Akademického senátu UP do Studentské komory RVŠ před prázdninami postoupila jako náhradnice také Tereza Marková. „Existenci a obrovskou činorodost studentské součásti RVŠ jsem zaznamenala na počátku svého mandátu v univerzitním senátu. Na podzim roku 2021 jsme se podíleli na nominaci studentů Univerzity Palackého na Ceny Jana Opletala, kterou studentská komora pořádá, zlomový okamžik pro mé rozhodnutí ucházet se o členství pak nastal na loňské konferenci akademických senátorek a senátorů v Brně, kde jsem se seznámila s několika členy SK RVŠ, ke kterým jsem mohla profesně vzhlížet,“ popsala okamžik, kdy se o činnost Studentské komory RVŠ začala aktivně zajímat.

„Na setkání studentských senátorů pak prohlásil tehdejší předseda akademického senátu Jiří Langer pro mě až památnou větu, že když je vysoká škola zastoupená schopnými studenty v SK RVŠ, tak jí to může velmi pomoci. To pro mě, tehdy lehce frustrovanou a pesimistickou senátorku AS UP, byl náznak naděje, že by se UP dalo pomoci jinak a z jiného konce,“ vysvětlila.

Nadšení pro věc jí vydrželo i navzdory studentským povinnostem v období státnic, v červnu byla úspěšně do SK RVŠ nominována jako náhradnice a aktivně se zapojuje například do činnosti Výboru Ceny Jana Opletala, Komise pro vysokoškolskou samosprávu, kde se spolupodílela na tvorbě dokumentu o finanční podpoře studentů v ČR ze strany státu, či do PR aktivit SK RVŠ.

Členové RVŠ jsou voleni na 3 roky, aktuální mandát končí v prosinci 2023. Právě teď proto mohou všichni studenti a akademici z UP nominovat vhodné kandidáty ze svého okolí, případně se přihlásit sami. Nominace jsou otevřeny do 27. listopadu. „Jsem rád, že můžeme studentům přiblížit fungování a význam Rady vysokých škol a její Studentské komory. Naším cílem je, aby věděli o jejích aktivitách, neváhali se přihlásit a Univerzita Palackého měla v SK RVŠ co nejkvalitnější zástupce. Pro podrobnosti se mohou obrátit přímo na mě či na studentského senátora své fakulty,“ podotkl Martin Mach.

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací studentek a studentů vysokých škol v České republice. Každá vysoká škola může do SK RVŠ vyslat dva studenty – delegáta a jeho náhradníka. SK RVŠ je součástí Rady vysokých škol, která spolu s Českou konferencí rektorů oficiálně reprezentuje vysoké školy v naší zemi. Každé dva roky vyhlašuje také Ceny Jana Opletala, které udílí studentům a studentkám i čerstvým absolventům a absolventkám středních a vysokých škol za jejich aktivity v rámci studia, za studentskou i občanskou angažovanost, dobrovolnictví a další veřejně prospěšné aktivity. „Hlavní myšlenkou je ocenění za hájení a posilování studentských práv a svobod v kontextu statutu ceny a také odkazu Jana Opletala,“ upřesnila Tereza Marková. Z Univerzity Palackého ji před dvěma lety ze dvou nominovaných studujících UP získal student filozofické fakulty Michal Nguyen. V letošním roce bylo z Univerzity Palackého nominováno 7 studentek a studentů, předání cen proběhlo o víkendu. V dalších letech se boudou Ceny Jana Opletala udělovat každoročně.

Aktuální zástupci Univerzity Palackého v Radě vysokých škol ČR:

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (předsednictvo)

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (CMTF)

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. (FTK)

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. (FZV)

Mgr. Dana Bilíková (FF)

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. (LF)

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (PdF)

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (PF)

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. (PřF)

Aktuální zástupci Univerzity Palackého ve Studentské komoře Rady vysokých škol ČR:

Mgr. Martin Mach (PF a CMTF)

Mgr. Tereza Marková – náhradnice (FZV a LF)

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)