Studentský klub UP má za sebou úspěšnou půlroční existenci

Foto: Archiv Studentského klubu UP
Thursday 16 August 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Téměř stovka akcí a zapojení tří desítek studentských organizací napříč všemi fakultami – taková je stručná bilance prvních šesti měsíců fungování Studentského klubu Univerzity Palackého. Sdílený prostor v přízemí Zbrojnice znovu ožije hned na začátku nového akademického roku.

Od svého otevření v únoru tohoto roku se stal Studentský klub UP hojně využívaným prostorem zejména pro pravidelné schůzky studentských spolků a jejich společenské a kulturní aktivity. Uskutečnil se zde například Fyziomeeting organizovaný Asociací studentů fyzioterapie, Republikový sněm iniciativy studentů pedagogických fakult Otevřeno i část programu Japonského jara, který tradičně pořádal Japonský klub Olomouc. „Pravidelně slouží také pro konání workshopů a školení Studentského kariérního a poradenského centra UP, kterému nové prostory umožnily navýšit kapacitu účastníků akcí, jako byly například celosemestrální Kurz respektující komunikace, přednáška o pracovním právu nebo workshop na téma Fundraising neziskové organizace,“ uvedla koordinátorka klubu Zuzana Řezníčková.

V průběhu uplynulého semestru se zástupci studentských spolků na svých schůzkách věnovali zejména diskuzím o možnostech vzájemné spolupráce a sdíleli své zkušenosti, nápady a vize. „Jsem ráda, že prostory klubu umožnily nastartovat širší dialog mezi členy univerzitních organizací k tématům, která v rámci své činnosti řeší. Patří k nim zejména možnosti financování, úskalí i výhody fungování v rámci zapsaných spolků a vztah univerzity vůči studentským iniciativám. V této souvislosti se podařilo zorganizovat diskuzi na téma Role univerzity ve fungování studentské organizace, které bylo přítomno třicet členů osmnácti spolků. Kromě zástupců Oddělení komunikace a Studentského kariérního a poradenského centra UP, kteří prezentovali možnosti spolupráce se studenty, se jí zúčastnil i prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík,“ popsala Zuzana Řezníčková.

Podle jejích informací je klubovní prostor už v těchto dnech rezervován na několik zářijových akcí, určené především studentům prvních ročníků. „Jednou z nich bude také druhý ročník celouniverzitní slavnosti MEET UP, která vítá studenty po prázdninách a nastupujícím studentům představuje, co vše jim univerzita i Olomouc nabízí. Letošní MEET UP, který proběhne v prostorách nádvoří Zbrojnice a v přilehlém okolí 26. září, opět nabídne prezentaci studentských organizací a dalších univerzitních subjektů,“ uvedla Zuzana Řezníčková.

Na Univerzitě Palackého působí v současné době více než třicet studentských organizací a spolků, do jejichž aktivit se zapojují stovky studentů všech osmi fakult. Vznik Studentského klubu UP představuje dovršení jejich letitých snah o vzájemnou spolupráci na společných projektech v univerzitním prostředí.  Jako zázemí pro jejich setkávání a aktivity vznikl s podporou vedení univerzity na začátku letošního roku v uvolněných prostorách v přízemí Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo v úvodu letošního Akademického týdne UP 19. února za účasti rektora Jaroslava Millera a prorektora Petra Bilíka.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)