Studentský klub UP má za sebou úspěšnou půlroční existenci

Foto: Archiv Studentského klubu UP
Čtvrtek 16. srpen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Téměř stovka akcí a zapojení tří desítek studentských organizací napříč všemi fakultami – taková je stručná bilance prvních šesti měsíců fungování Studentského klubu Univerzity Palackého. Sdílený prostor v přízemí Zbrojnice znovu ožije hned na začátku nového akademického roku.

Od svého otevření v únoru tohoto roku se stal Studentský klub UP hojně využívaným prostorem zejména pro pravidelné schůzky studentských spolků a jejich společenské a kulturní aktivity. Uskutečnil se zde například Fyziomeeting organizovaný Asociací studentů fyzioterapie, Republikový sněm iniciativy studentů pedagogických fakult Otevřeno i část programu Japonského jara, který tradičně pořádal Japonský klub Olomouc. „Pravidelně slouží také pro konání workshopů a školení Studentského kariérního a poradenského centra UP, kterému nové prostory umožnily navýšit kapacitu účastníků akcí, jako byly například celosemestrální Kurz respektující komunikace, přednáška o pracovním právu nebo workshop na téma Fundraising neziskové organizace,“ uvedla koordinátorka klubu Zuzana Řezníčková.

V průběhu uplynulého semestru se zástupci studentských spolků na svých schůzkách věnovali zejména diskuzím o možnostech vzájemné spolupráce a sdíleli své zkušenosti, nápady a vize. „Jsem ráda, že prostory klubu umožnily nastartovat širší dialog mezi členy univerzitních organizací k tématům, která v rámci své činnosti řeší. Patří k nim zejména možnosti financování, úskalí i výhody fungování v rámci zapsaných spolků a vztah univerzity vůči studentským iniciativám. V této souvislosti se podařilo zorganizovat diskuzi na téma Role univerzity ve fungování studentské organizace, které bylo přítomno třicet členů osmnácti spolků. Kromě zástupců Oddělení komunikace a Studentského kariérního a poradenského centra UP, kteří prezentovali možnosti spolupráce se studenty, se jí zúčastnil i prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík,“ popsala Zuzana Řezníčková.

Podle jejích informací je klubovní prostor už v těchto dnech rezervován na několik zářijových akcí, určené především studentům prvních ročníků. „Jednou z nich bude také druhý ročník celouniverzitní slavnosti MEET UP, která vítá studenty po prázdninách a nastupujícím studentům představuje, co vše jim univerzita i Olomouc nabízí. Letošní MEET UP, který proběhne v prostorách nádvoří Zbrojnice a v přilehlém okolí 26. září, opět nabídne prezentaci studentských organizací a dalších univerzitních subjektů,“ uvedla Zuzana Řezníčková.

Na Univerzitě Palackého působí v současné době více než třicet studentských organizací a spolků, do jejichž aktivit se zapojují stovky studentů všech osmi fakult. Vznik Studentského klubu UP představuje dovršení jejich letitých snah o vzájemnou spolupráci na společných projektech v univerzitním prostředí.  Jako zázemí pro jejich setkávání a aktivity vznikl s podporou vedení univerzity na začátku letošního roku v uvolněných prostorách v přízemí Ústřední knihovny UP ve Zbrojnici. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo v úvodu letošního Akademického týdne UP 19. února za účasti rektora Jaroslava Millera a prorektora Petra Bilíka.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)