Světová virologická špička jedná v Olomouci o ochraně rostlin před chorobami

Listy švestky infikované virem šarky.
Foto: Dana Šafářová
Monday 20 March 2017, 12:30 – Text: Martina Šaradínová

O opatřeních, která by měla lépe ochránit zemědělsky pěstované rostliny před původci nemocí, zejména viry, jednají ode dneška virologové a bioinformatici v Olomouci. Setkání zhruba sedmi desítek odborníků z 33 zemí světa se koná v rámci projektu FA1407-DIVAS (Deep Investigation of Virus Associated Sequences), který podporuje evropský program COST. Nechybí mezi nimi ani zástupci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Čtyřletý mezinárodní projekt je zaměřen na jeden z velkých problémů současného zemědělství. Spočívá v tom, že v souvislosti s intenzivní výměnou vegetativně množeného rostlinného materiálu a obchodem s ním se šíří také rostlinné patogeny a závažné choroby rostlin, a to i virového původu. „Tomu je třeba se bránit, proto se zaměřujeme na použití moderních technik – sekvenování nové generace – pro odhalení patogenů v rostlinném materiálu. Pokud co nejlépe poznáme svět rostlinných virů a jejich genetickou variabilitu, biologickou proměnlivost a případně i jejich vektory, jsme schopni předpovědět rizika šíření i způsoby ochrany zemědělské produkce i genových zdrojů,“ uvedla hlavní pořadatelka setkání Dana Šafářová z katedry buněčné biologie a genetiky.

Na projektu se podílí 125 vědců z 30 evropských a deseti přidružených zemí. Pracují s novou technikou sekvenování nové generace (NGS) a testují její využití při zjišťování patogenů v rostlinách. Porovnávají také různé přístupy při získávání a zpracování dat. Praktickým výstupem by mělo být zpracování metodiky, postupu pro kompletní detekci mikroorganismů virového původu a její využití v rámci rostlinolékařských opatření v zemích Evropské unie.

Odborníci se ale věnují i základnímu výzkumu. „Provádíme detekce nových virů a jim podobných mikroorganismů a navrhujeme pravidla pro jejich účelnou klasifikaci. Sekvenování nové generace využíváme pro studium genetické proměnlivosti virů a jejich populací i studium jejich evoluce,“ doplnila Šafářová.

Setkání vědců zapojených do projektu se konají dvakrát ročně, olomoucké je čtvrté v pořadí. Během tří dnů se výzkumníci seznámí s výsledky svých kolegů za uplynulé období. Budou se ale věnovat i zcela konkrétním vzorkům rostlinného materiálu napadeného chorobami a zjišťovat jejich původce.

Evropský program COST (The European Cooperation in Science and Technology) je platformou pro setkávání se a výměnu zkušeností vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)