Světová virologická špička jedná v Olomouci o ochraně rostlin před chorobami

Listy švestky infikované virem šarky.
Foto: Dana Šafářová
Pondělí 20. březen 2017, 12:30 – Text: Martina Šaradínová

O opatřeních, která by měla lépe ochránit zemědělsky pěstované rostliny před původci nemocí, zejména viry, jednají ode dneška virologové a bioinformatici v Olomouci. Setkání zhruba sedmi desítek odborníků z 33 zemí světa se koná v rámci projektu FA1407-DIVAS (Deep Investigation of Virus Associated Sequences), který podporuje evropský program COST. Nechybí mezi nimi ani zástupci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Čtyřletý mezinárodní projekt je zaměřen na jeden z velkých problémů současného zemědělství. Spočívá v tom, že v souvislosti s intenzivní výměnou vegetativně množeného rostlinného materiálu a obchodem s ním se šíří také rostlinné patogeny a závažné choroby rostlin, a to i virového původu. „Tomu je třeba se bránit, proto se zaměřujeme na použití moderních technik – sekvenování nové generace – pro odhalení patogenů v rostlinném materiálu. Pokud co nejlépe poznáme svět rostlinných virů a jejich genetickou variabilitu, biologickou proměnlivost a případně i jejich vektory, jsme schopni předpovědět rizika šíření i způsoby ochrany zemědělské produkce i genových zdrojů,“ uvedla hlavní pořadatelka setkání Dana Šafářová z katedry buněčné biologie a genetiky.

Na projektu se podílí 125 vědců z 30 evropských a deseti přidružených zemí. Pracují s novou technikou sekvenování nové generace (NGS) a testují její využití při zjišťování patogenů v rostlinách. Porovnávají také různé přístupy při získávání a zpracování dat. Praktickým výstupem by mělo být zpracování metodiky, postupu pro kompletní detekci mikroorganismů virového původu a její využití v rámci rostlinolékařských opatření v zemích Evropské unie.

Odborníci se ale věnují i základnímu výzkumu. „Provádíme detekce nových virů a jim podobných mikroorganismů a navrhujeme pravidla pro jejich účelnou klasifikaci. Sekvenování nové generace využíváme pro studium genetické proměnlivosti virů a jejich populací i studium jejich evoluce,“ doplnila Šafářová.

Setkání vědců zapojených do projektu se konají dvakrát ročně, olomoucké je čtvrté v pořadí. Během tří dnů se výzkumníci seznámí s výsledky svých kolegů za uplynulé období. Budou se ale věnovat i zcela konkrétním vzorkům rostlinného materiálu napadeného chorobami a zjišťovat jejich původce.

Evropský program COST (The European Cooperation in Science and Technology) je platformou pro setkávání se a výměnu zkušeností vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)