Tématu sexuality ve sportu se bude věnovat konference na fakultě tělesné kultury

Repro: Žurnál UP
Tuesday 25 October 2022, 12:00 – Text: Martin Višňa

O různých podobách sexuality ve sportu se bude 4. listopadu mluvit na konferenci Sport a sexualita v trenérské praxi I, kterou pořádá Fakulta tělesné kultury UP společně s Komisí rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru. Odborníci z fakulty mimo jiné odprezentují průběžné výsledky svého výzkumu, nebudou také chybět ukázky z praxe.

Konference je určena nejen pro trenéry, sportovce a funkcionáře nebo rodiče sportujících dětí, ale také pro studenty a všechny, které tato problematika zajímá. „Konference je koncipována jako pracovní, a to z důvodu, že bychom rádi přistupovali k tématu sexuality v oblasti sportu systémově. Vycházíme z potřeby otevřeně se věnovat této problematice způsobem, který by byl bezpečný pro sportovce a trenéry a umožnil jim uvědomit si možná rizika,“ uvedla za organizátory z katedry společenských věd v kinantropologii Dana Štěrbová.

V průběhu akce s kolegy Zbyňkem Svozilem a Petrem Krolem představí průběžné výsledky výzkumu Sexualita – hranice v přístupu ke sportovcům a žákům ve sportovní činnosti a tělesné výchově, který v současnosti odborníci z pořádající katedry provádějí. Ukazuje na různé přístupy trenérů ve vedení jejich svěřenců a naopak i na různorodá očekávání sportovců na vedení a na případné hodnocení chování trenéra jako sexuálně nevhodného, a tedy na hraně trestního práva.

Výzkum se ovšem nezaobírá jen problematikou sexuálního obtěžování. „Řeší se též otázky intimity ve sportu, doteky a slova, LGBTQ+, také poruchy příjmu potravy a další témata. Upozorňujeme na to, že sexualita v oblasti sportu existuje v různých podobách. Metaforicky slovy kolegy Zbyňka Svozila lze říct, že se učíme plavat v temných vodách a potřebujeme znát základní orientaci. Byli bychom rádi, aby se popsala rizika a aby se vytvořilo bezpečné prostředí jak pro trenéry, tak sportovce,“ přiblížila Dana Štěrbová.

Řešitelé výzkumu na setkání také představí dotazník mapující postoje k sexualitě ve sportu, na základě poznatků z něj se chystají vytvořit didaktický materiál využitelný pro vzdělávání trenérů. Nad otevíranými otázkami také očekávají plodnou diskuzi s účastníky.

Konference se uskuteční v pátek 4. listopadu od 9 hodin na Fakultě tělesné kultury UP. Vzhledem k omezené kapacitě je v případě zájmu o účast třeba se dopředu přihlásit prostřednictvím formuláře zde.

Další informace ke konferenci jsou k dispozici na této stránce.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)