Univerzita Palackého dává prostor doktorandkám a doktorandům prostřednictvím konceptu Doctoral SPace

Grafika: Žurnál Online, foto v textu Martin Višňa z besedy s D. Tománkem
Monday 30 May 2022, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Podstatně větší pozornosti se v poslední době na Univerzitě Palackého dostává studujícím doktorských studijních programů. Úsek pro doktorské studijní programy a projekty vytvořil pro doktorandky a doktorandy prostor pod zastřešující značkou Doctoral SPace. Pro doktorandy a doktorandky byl vytvořen speciální web, na němž mají možnost najít jak užitečné odkazy a informace, tak zejména nabídky na nově chystané workshopy, přednášky a besedy. Rovněž je studujícím zasílán newsletter s aktuálními informacemi o chystaných akcích nebo nabízených projektových výzvách. Vrcholem letošního roku pak bude listopadová interdisciplinární doktorandská konference. Zájemci a zájemkyně se mohou se svým příspěvkem přihlásit do konce července.

Aktivity pod hlavičkou Doctoral SPace jsou určeny právě cílové skupině studentek a studentů doktorského studia na Univerzitě Palackého. Podle slov prorektora pro doktorské studijní programy a projekty Dušana Lužného jde o symbolický prostor, jenž by měl zajistit celou škálu činností od poradenství přes komunitní setkávání až po poskytování exkluzivního know-how prostřednictvím nadstavbových vzdělávacích aktivit a konferencí. „Rádi bychom pod novým konceptem prezentovali zásadní zájem univerzity zkvalitňovat nejen samotné doktorské programy, ale i prostředí a podmínky, které ovlivňují studium, práci i životní pohodu frekventantů nejvyššího studijního stupně na univerzitě,“ uvedl Dušan Lužný.

Co se týká přenášek, besed a školení v rámci konceptu Doctoral SPace, ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD) již proběhly například workshopy Jak podporovat studijní úspěšnost a profesní rozvoj doktorandů a doktorandek a Pravidla a plánování vědecké kariéry či diskuse pro doktorand(k)y v 1. ročníku studia Jak dobře nastartovat doktorské studium. V září 2021 se také poprvé sešlo nově vytvořené Grémium doktorandek a doktorandů. „Hlavním posláním tohoto apolitického orgánu, složeného vždy z jedné zástupkyně a jednoho zástupce doktorandů jednotlivých fakult, by měla být kritická reflexe doktorského studia, která vychází přímo z řad studentů,“ upřesnil prorektor Lužný.

Na jaře letošního roku byly spuštěny také celouniverzitní webové stránky doktorského studia na UP, které jsou prozatím zaměřeny na stávající studentky a studenty DSP. Měly by zejména zpřehlednit důležité informace vztahující se k doktorskému studiu, ale také umožnit vyhledávání zajímavých akcí či pracovních nabídek. Na webu samozřejmě nechybí ani rozcestník na fakultní doktorandské stránky, celouniverzitní i fakultní kontakty týkající se doktorského studia, praktické rady, informace o možnostech dalšího vzdělávání zaměřeného na doktorandy či selektovaný kalendář akcí.

V říjnu 2021 odstartovala na Univerzitě Palackého série besed s názvem I já jsem byl/a doktorandem/doktorandkou, kterou zahájil Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR, jenž promluvil o začátcích své akademické kariéry. V dalších pěti besedách vystoupili například Jitka Ulrichová z Lékařské fakulty UP, Tomáš Halík, kněz a teolog, nebo David Tománek, americko-švýcarský fyzik českého původu.

Od konce loňského roku dostávají doktorandky a doktorandi do svých e-mailových schránek také speciální newsletter, který sdružuje informace a pozvánky vybrané právě pro posluchače nejvyššího studijního stupně na UP.

Aktuálnost interdisciplinarity coby protipólu stále se prohlubující specializace jednotlivých vědních disciplín se stala inspirací pro téma letošního ročníku doktorandské konference. V rámci ní vystoupí odborníci a odbornice z řad seniorských akademiků a akademiček: historik, bývalý rektor UP a současný náměstek ministra školství Jaroslav Miller, chemik, publicista a filozof Boris Cvek, bioložka Marie Šabacká či sociolog a spoluzakladatel Občanského fóra Ivan Gabal. Dále budou na konferenci představeny stipendijní možnosti, které nabízí Dům zahraniční spolupráce, či podrobnosti o aktivitách České asociace doktorandů, Kariérního centra UP či Oddělení dalšího vzdělávání. Připraveny budou také workshopy, jako například Jak na rigorózní práci a mnohé další.

O podobě doktorského studia se zároveň diskutuje i s vyučujícími. V úterý 7. června proběhne setkání s předsedajícími oborových rad, jehož cílem je shrnutí současného stavu doktorského studia na UP. Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty Dušan Lužný promluví o zkušenostech s doktorskými programy v rámci Národního akreditačního úřadu, Doktorskou školu na PdF představí proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Stanislav Štěpaník, o specifikách doktorského studia klinických oborů pohovoří Petr Hluštík, za filozofickou fakultu promluví Jiří Špička a o doktorském studiu na PřF pohovoří proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)