Univerzita Palackého dává prostor doktorandkám a doktorandům prostřednictvím konceptu Doctoral SPace

Grafika: Žurnál Online, foto v textu Martin Višňa z besedy s D. Tománkem
Pondělí 30. květen 2022, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Podstatně větší pozornosti se v poslední době na Univerzitě Palackého dostává studujícím doktorských studijních programů. Úsek pro doktorské studijní programy a projekty vytvořil pro doktorandky a doktorandy prostor pod zastřešující značkou Doctoral SPace. Pro doktorandy a doktorandky byl vytvořen speciální web, na němž mají možnost najít jak užitečné odkazy a informace, tak zejména nabídky na nově chystané workshopy, přednášky a besedy. Rovněž je studujícím zasílán newsletter s aktuálními informacemi o chystaných akcích nebo nabízených projektových výzvách. Vrcholem letošního roku pak bude listopadová interdisciplinární doktorandská konference. Zájemci a zájemkyně se mohou se svým příspěvkem přihlásit do konce července.

Aktivity pod hlavičkou Doctoral SPace jsou určeny právě cílové skupině studentek a studentů doktorského studia na Univerzitě Palackého. Podle slov prorektora pro doktorské studijní programy a projekty Dušana Lužného jde o symbolický prostor, jenž by měl zajistit celou škálu činností od poradenství přes komunitní setkávání až po poskytování exkluzivního know-how prostřednictvím nadstavbových vzdělávacích aktivit a konferencí. „Rádi bychom pod novým konceptem prezentovali zásadní zájem univerzity zkvalitňovat nejen samotné doktorské programy, ale i prostředí a podmínky, které ovlivňují studium, práci i životní pohodu frekventantů nejvyššího studijního stupně na univerzitě,“ uvedl Dušan Lužný.

Co se týká přenášek, besed a školení v rámci konceptu Doctoral SPace, ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD) již proběhly například workshopy Jak podporovat studijní úspěšnost a profesní rozvoj doktorandů a doktorandek a Pravidla a plánování vědecké kariéry či diskuse pro doktorand(k)y v 1. ročníku studia Jak dobře nastartovat doktorské studium. V září 2021 se také poprvé sešlo nově vytvořené Grémium doktorandek a doktorandů. „Hlavním posláním tohoto apolitického orgánu, složeného vždy z jedné zástupkyně a jednoho zástupce doktorandů jednotlivých fakult, by měla být kritická reflexe doktorského studia, která vychází přímo z řad studentů,“ upřesnil prorektor Lužný.

Na jaře letošního roku byly spuštěny také celouniverzitní webové stránky doktorského studia na UP, které jsou prozatím zaměřeny na stávající studentky a studenty DSP. Měly by zejména zpřehlednit důležité informace vztahující se k doktorskému studiu, ale také umožnit vyhledávání zajímavých akcí či pracovních nabídek. Na webu samozřejmě nechybí ani rozcestník na fakultní doktorandské stránky, celouniverzitní i fakultní kontakty týkající se doktorského studia, praktické rady, informace o možnostech dalšího vzdělávání zaměřeného na doktorandy či selektovaný kalendář akcí.

V říjnu 2021 odstartovala na Univerzitě Palackého série besed s názvem I já jsem byl/a doktorandem/doktorandkou, kterou zahájil Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR, jenž promluvil o začátcích své akademické kariéry. V dalších pěti besedách vystoupili například Jitka Ulrichová z Lékařské fakulty UP, Tomáš Halík, kněz a teolog, nebo David Tománek, americko-švýcarský fyzik českého původu.

Od konce loňského roku dostávají doktorandky a doktorandi do svých e-mailových schránek také speciální newsletter, který sdružuje informace a pozvánky vybrané právě pro posluchače nejvyššího studijního stupně na UP.

Aktuálnost interdisciplinarity coby protipólu stále se prohlubující specializace jednotlivých vědních disciplín se stala inspirací pro téma letošního ročníku doktorandské konference. V rámci ní vystoupí odborníci a odbornice z řad seniorských akademiků a akademiček: historik, bývalý rektor UP a současný náměstek ministra školství Jaroslav Miller, chemik, publicista a filozof Boris Cvek, bioložka Marie Šabacká či sociolog a spoluzakladatel Občanského fóra Ivan Gabal. Dále budou na konferenci představeny stipendijní možnosti, které nabízí Dům zahraniční spolupráce, či podrobnosti o aktivitách České asociace doktorandů, Kariérního centra UP či Oddělení dalšího vzdělávání. Připraveny budou také workshopy, jako například Jak na rigorózní práci a mnohé další.

O podobě doktorského studia se zároveň diskutuje i s vyučujícími. V úterý 7. června proběhne setkání s předsedajícími oborových rad, jehož cílem je shrnutí současného stavu doktorského studia na UP. Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty Dušan Lužný promluví o zkušenostech s doktorskými programy v rámci Národního akreditačního úřadu, Doktorskou školu na PdF představí proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia Stanislav Štěpaník, o specifikách doktorského studia klinických oborů pohovoří Petr Hluštík, za filozofickou fakultu promluví Jiří Špička a o doktorském studiu na PřF pohovoří proděkan pro doktorské studium Ondřej Bábek.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)