Univerzita pořádá Den zdraví, nabídne zaměstnancům preventivní vyšetření i rady fyzioterapeuta

Grafika: Žurnál Online
Wednesday 7 September 2022, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Univerzita Palackého pořádá každoročně na začátku akademického roku jako benefit pro všechny své zaměstnance Den zdraví, na kterém je možné si nechat preventivně vyšetřit zrak, pokožku či nohy, absolvovat bezplatnou fyzioterapeutickou konzultaci nebo analýzu složení těla. Jeho součástí bývá i trénink rozvoje jemné motoriky a kognitivních schopností, ergoterapie či lekce jógy. Letos tuto preventivní akci pořádá rektorát ve čtvrtek 15. září od 10 do 14 hodin na nádvoří Zbrojnice a v prostorech Vydavatelství UP.

Některé z nabízených aktivit pravidelně zajišťují fakulty a součásti univerzity, tentokrát jsou to fakulta tělesné kultury, katedra optiky přírodovědecké fakulty, SPOT Olomouc – spolek studentů ergoterapie fakulty zdravotnických věd či Akademik sport centrum UP. Partnerem Dne zdraví je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

„Za organizační tým bych ráda poděkovala všem spolupracujícím fakultám i jednotlivcům. Také díky nim můžeme i letos nabídnout poměrně bohatý preventivní program Dne zdraví, který je spolu s dalšími benefity součástí péče o zdraví a pracovní pohodu našich zaměstnanců a zaměstnankyň. Věříme, že se tato akce etabluje jako zpestření a nedílná součást začátku nového semestru, a těšíme se, že postupně bude nabídka vyšetření a aktivit ještě širší a atraktivnější,“ říká Markéta Šupplerová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Podrobný rozpis aktivit letošního Dne zdraví pro zaměstnance univerzity naleznete zde, na každou z nich je potřeba se předem registrovat. Registrační systém již funguje.

Nejen zaměstnancům, ale také studentům umožní ve stejný den Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc na nádvoří Zbrojnice zjistit krevní skupinu a stát se novým dárcem krve. Na tento jediný bod programu není nutné se registrovat, stanoviště budou viditelně označena.

Reportáž z loňského ročníku Dne zdraví pro zaměstnance univerzity najdete v článku Žurnálu UP.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)