Univerzita připravuje velkou konferenci pro doktorandy a doktorandky

Grafika: Žurnál UP
Wednesday 9 November 2022, 8:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Dvě desítky příspěvků doktorandek a doktorandů z českých univerzit, workshopy, kulatý stůl, vystoupení významných hostů a mnoho dalšího přinese ve dnech 24. a 25. listopadu Interdisciplinární doktorandská konference pořádaná Univerzitou Palackého. Akce je určena nejen posluchačkám a posluchačům doktorského studia na UP, ale také zájemcům o doktorské studium či školitelům.

Konference bude zahájena ve čtvrtek 24. listopadu v Kapli Božího Těla na Konviktu, kde v 16 hodin uvítají účastníky rektor UP Martin Procházka a prorektor pro studium Vít Zouhar, kteří udělí premiérová Čestná uznání rektora Univerzity Palackého studentům doktorských studijních programů za odborný článek. Následně vystoupí náměstkyně ministra školství pro řízení vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová či český politik a sociolog Ivan Gabal, svou činnost rovněž představí Česká asociace doktorandek a doktorandů. První den odborného setkání bude zakončen společenským večerem.

Pátek 25. listopadu bude věnován příspěvkům doktorandek a doktorandů nejen z Univerzity Palackého a dalším hostům, jako je česká bioložka se specializací na polární oblasti Marie Šabacká, která promluví na téma Klimatická změna: hrozba, nebo příležitost?, nebo Boris Cvek s přednáškou Realita je mezioborová. O fenoménu Open Science promluví Radomir Sztwiertnia z Knihovny UP a své aktivity představí zástupci Domu zahraniční spolupráce, Vědeckotechnického parku UP, Kariérního centra UP či aliance Aurora.

Souběžně s konferencí proběhne workshop Není plakát jako plakát. Jak na akademický poster, věnovaný úspěšné prezentaci posteru na konferencích, a workshop Jak na komunikaci vědy, k němuž je stále otevřeno přihlašování. Další podrobnosti jsou dostupné na webu konference. V případě zájmu o účast je potřebná registrace.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)