Úspěšná spolupráce bude pokračovat, přibudou i nové směry

Během návštěvy RCPTM se vědci domluvili na další spolupráci.
Foto: Martina Šaradínová
Monday 2 March 2020, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Dohoda o pokračování dosavadní úspěšné spolupráce zejména v oblasti využití grafenových derivátů v nanobioelektrokatalýze byla výsledkem pátečního setkání zástupců RCPTM s předním fyzikálním a materiálovým chemikem Niyazi Serdarem Sariciftcim z Univerzity Johanna Keplera v rakouském Linci. Zcela nové možnosti spolupráce pak vyplynuly z rozhovorů s profesorkou Ayse Turak z kanadské McMaster University.

Výzkum profesora Sariciftciho vedl k mnoha významným vědeckým výsledkům v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fulereny. Tyto objevy odstartovaly výzkumy v nové oblasti polymerních fotodetektorů a organických solárních článků. V současné době se věnuje celé řadě dalších témat, jako jsou například elektrochemické redukce oxidu uhličitého a bioorganická elektronika, a to i ve spolupráci s RCPTM.

„Pokud jde o naše další partnerství, máme na čem stavět. Například v nedávné společné publikaci jsme ukázali, jak grafenová kyselina zlepšuje enzymovou elektrokatalýzu redukce oxidu uhličitého na methanol. Chtěli bychom však zlepšit vodivost elektrod upravených nanobiokatalyzátorem, který jsme v RCPTM vyvinuli, a zvýšit účinnost přeměny. Pokračujeme v hledání cest, díky nimž bude možné účinně přeměnit odpadní a skleníkový plyn na methanol, jenž může sloužit jako surovina či palivo,“ uvedl zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka.

Výsledkem setkání, jehož se zúčastnili zaměstnanci RCPTM i doktorandi, jsou ale i návrhy nových směrů pro spolupráci. „S profesorem Sariciftcim chceme společně postupovat také ve výzkumu biokompatibility a toxicity nanomaneriálů. Tuto spolupráci bychom rádi podpořili společným grantem. Zcela nové možnost kooperace pak před námi otevřelo setkání s profesorkou Turak, a to zejména v oblasti kompozitních nanomateriálů,“ doplnil zastupující ředitel.

Jako velmi inspirativní označila setkání doktorandka Veronika Šedajová. „Mohli jsme našim hostům ve velmi přátelské atmosféře představit svůj výzkum a dostali jsme od nich zpětnou vazbu. Pomohli nám podívat se na naši práci z jiného úhlu. Následný brainstorming, nabídka spoluprací a celková diskuze pro mne byla skvělá zkušenost. Jsem moc ráda, že jsem se mohla setkání zúčastnit,“ uvedla. 

Profesor Sariciftci navštívil RCPTM opakovaně. Před dvěma lety také přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)