V Ceně Edvarda Beneše uspěla absolventka historie Univerzity Palackého

Tereza Poláčková, absolventka FF a PF UP obdržela čestné uznání v Ceně Edvarda Beneše.
Foto: město Sezimovo Ústí.
Wednesday 2 November 2022, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Tereza Poláčková, absolventka katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, uspěla v Ceně Edvarda Beneše. Za svou magisterskou práci Advokát ve službách státu. Evžen Esteřák (1891–1958) získala čestné uznání. 

Tereza Poláčková vystudovala na Univerzitě Palackého souběžně historii i práva. Studia ukončila letos v květnu.

„Z čestného uznání mám velkou radost. Zejména kvůli samému Evženovi Esteřákovi. Byl totiž opomíjenou postavou našich moderních dějin. Po perzekuci komunistickým režimem si takovou rehabilitaci jistě zaslouží. Cenu tedy vnímám jako určité zadostiučinění pro Evžena Esteřáka,“ řekla Tereza Poláčková. Téma závěrečné práce jí před časem navrhnul vedoucí její práce Pavel Kreisinger z katedry historie FF UP. „Věřil, že mě téma jako studentku práv a historie zaujme,“ dodala oceněná absolventka.

Magisterskou práci zpracovávala přibližně rok a půl. „Ačkoliv bylo skvělé, že se mi podařilo shromáždit velké množství pramenů, a to zejména od příbuzných Esteřáka, bylo náročné vše zpracovat v jeden celek,“ doplnila Tereza Poláčková s tím, že s každým druhem pramenu bylo nutné pracovat trochu jiným způsobem. „S nadsázkou teď říkám, že jsem vlastně skládala jakési puzzle.“ Odměnu spojenou s oceněním využila na cestu do Sezimova Ústí, kde se ceny předávaly, a taky na dobrý oběd s partnerem.

„V historických vědách teď nepůsobím, má profesní dráha je nyní spojena s mým druhým dokončeným studiem. Na historii jsem ale nezanevřela. Ačkoliv nemám žádné konkrétní plány, jakýmkoliv budoucím badatelským činnostem nechávám dveře otevřené,“ uzavřela absolventka UP.

Cenu Edvarda Beneše udílí každoročně město Sezimovo Ústí nejlepším studentským pracím v oborech historie 20. století a sociologie. Ocenění spojená s finanční odměnou jsou udělována vždy k 28. říjnu příslušného roku.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)