Vědeckotechnický park UP hledá projekty, které pomůžou v boji proti koronaviru

Ilustrační foto: archiv VTP UP
Tuesday 7 April 2020, 9:30 – Text: Martina Novotná

Vědeckotechnický park UP (VTP UP) reaguje na naléhavou situaci ohledně současné pandemie nového typu koronaviru a vyhlašuje v návaznosti na rozhodnutí Technologické agentury ČR mimořádnou výzvu Proof-of-Concept (PoC) projektů. Cílem je podpořit takové nápady a projekty, které nabízejí dílčí řešení a pokroky v boji proti šíření nemoci Covid-19. S ohledem na aktuálnost situace bude probíhat urychlený proces schvalování těchto projektů.

„Hledáme takové vědeckovýzkumné projekty, jejichž obsahem jsou nástroje, které mohou pomoci v boji s epidemií a zmírnit její následky. Pokud dospějete k názoru, že lze téma vašeho výzkumu v této naléhavé potřebě operativně přizpůsobit, případně rozšířit řešitelský kolektiv, dejte nám prosím neprodleně vědět,“ vyzval Petr Kubečka, development manažer VTP UP.

Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 rozhodla, že příjemci projektů budou moci požádat o jejich rozšíření. Řešitelé, kteří se zabývají výzkumem souvisejícím s Covid-19 a jakýmkoliv způsobem přispívají k řešení pandemie, budou mít v rámci programu GAMA 2 právo na přednostní podporu svých dílčích projektů.

Zájemci o podporu svého výzkumného záměru mohou vyplnit přihlášku, která je na stránkách VTP UP. Tentokrát je nutné připojit i zdůvodnění, jak se projekt týká aktuální situace ohledně Covid-19.

Při psaní projektu je třeba brát v potaz především tyto aspekty: 

  • projekt je v přímé souvislosti s nemocí Covid-19; 
  • projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckovýzkumných aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumů musejí mít vysoký komerční potenciál a pravděpodobnost uplatnění na trhu;  
  • podpořeny mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které dosud nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany, případně licence komerčního subjektu;
  • mzdové náklady vycházejí z hrubé mzdy (základ a osobní ohodnocení);
  • z projektu nelze hradit investice; 
  • zájmem nejen TAČR, ale i celé společnosti je rychlé nasazení výsledku projektu do boje s nemocí. Projekt by měl být proto co nejkratší, a to i přes vyšší náklady. 

Vyplněnou přihlášku zájemci mohou posílat na e-mail vtp@upol.cz a v kopii též na petr.kubecka@upol.cz. Vzhledem k současným omezením není nutné přihlášku v rámci této výzvy zasílat poštou.

Veškeré konzultace týkající se náležitostí vyplnění přihlášky mohou probíhat online nebo telefonicky po předchozí domluvě. Proces schvalování přijaté přihlášky bude co nejvíce urychlen – po přijetí bude okamžitě posouzena a poslána Radě pro komercializaci UP pro per rollam hlasování. Poté bude vybraný projekt zaslán na TA ČR ke schválení. Je přislíbeno, že TA ČR učiní veškeré kroky k tomu, aby přihlášky byly vyhodnoceny v co možná nejkratším čase. 

Tato mimořádná výzva probíhá souběžně se třetím kolem kontinuální výzvy pro příjem přihlášek PoC projektů v rámci programu GAMA 2. Více informací naleznete na stránkách VTP UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)