Vědeckotechnický park UP hledá projekty, které pomůžou v boji proti koronaviru

Ilustrační foto: archiv VTP UP
Úterý 7. duben 2020, 9:30 – Text: Martina Novotná

Vědeckotechnický park UP (VTP UP) reaguje na naléhavou situaci ohledně současné pandemie nového typu koronaviru a vyhlašuje v návaznosti na rozhodnutí Technologické agentury ČR mimořádnou výzvu Proof-of-Concept (PoC) projektů. Cílem je podpořit takové nápady a projekty, které nabízejí dílčí řešení a pokroky v boji proti šíření nemoci Covid-19. S ohledem na aktuálnost situace bude probíhat urychlený proces schvalování těchto projektů.

„Hledáme takové vědeckovýzkumné projekty, jejichž obsahem jsou nástroje, které mohou pomoci v boji s epidemií a zmírnit její následky. Pokud dospějete k názoru, že lze téma vašeho výzkumu v této naléhavé potřebě operativně přizpůsobit, případně rozšířit řešitelský kolektiv, dejte nám prosím neprodleně vědět,“ vyzval Petr Kubečka, development manažer VTP UP.

Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 rozhodla, že příjemci projektů budou moci požádat o jejich rozšíření. Řešitelé, kteří se zabývají výzkumem souvisejícím s Covid-19 a jakýmkoliv způsobem přispívají k řešení pandemie, budou mít v rámci programu GAMA 2 právo na přednostní podporu svých dílčích projektů.

Zájemci o podporu svého výzkumného záměru mohou vyplnit přihlášku, která je na stránkách VTP UP. Tentokrát je nutné připojit i zdůvodnění, jak se projekt týká aktuální situace ohledně Covid-19.

Při psaní projektu je třeba brát v potaz především tyto aspekty: 

  • projekt je v přímé souvislosti s nemocí Covid-19; 
  • projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckovýzkumných aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumů musejí mít vysoký komerční potenciál a pravděpodobnost uplatnění na trhu;  
  • podpořeny mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které dosud nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany, případně licence komerčního subjektu;
  • mzdové náklady vycházejí z hrubé mzdy (základ a osobní ohodnocení);
  • z projektu nelze hradit investice; 
  • zájmem nejen TAČR, ale i celé společnosti je rychlé nasazení výsledku projektu do boje s nemocí. Projekt by měl být proto co nejkratší, a to i přes vyšší náklady. 

Vyplněnou přihlášku zájemci mohou posílat na e-mail vtp@upol.cz a v kopii též na petr.kubecka@upol.cz. Vzhledem k současným omezením není nutné přihlášku v rámci této výzvy zasílat poštou.

Veškeré konzultace týkající se náležitostí vyplnění přihlášky mohou probíhat online nebo telefonicky po předchozí domluvě. Proces schvalování přijaté přihlášky bude co nejvíce urychlen – po přijetí bude okamžitě posouzena a poslána Radě pro komercializaci UP pro per rollam hlasování. Poté bude vybraný projekt zaslán na TA ČR ke schválení. Je přislíbeno, že TA ČR učiní veškeré kroky k tomu, aby přihlášky byly vyhodnoceny v co možná nejkratším čase. 

Tato mimořádná výzva probíhá souběžně se třetím kolem kontinuální výzvy pro příjem přihlášek PoC projektů v rámci programu GAMA 2. Více informací naleznete na stránkách VTP UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)