Videa z pedagogické fakulty o kyberbezpečnosti pomohou s osvětou

Repro: Žurnál Online
Tuesday 9 August 2022, 11:47 – Text: (red)

Prevence v kyber! – to je název společného projektu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP a Ministerstva vnitra ČR. Výsledkem jsou čtyři vzdělávací videospoty, které se zaměřují na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.

Vzdělávací videa jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací. „Kybernetická kriminalita se v posledních dvou letech velmi zvýšila a prevence je jednou z cest, jak účinně tomuto nárůstu čelit. Právě tato školicí videa o kyberbezpečnosti pomohou lektorům, pedagogům, preventistům a dalším s osvětou a vzděláváním dětí, mladistvých, ale i dospělých,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality MV ČR Michal Barbořík.

Videa zachycují vzdělávací obsah kreslený virtuální rukou. Jde o velmi oblíbený formát vzdělávacích videí, který je využívaný jak v České republice, tak i zahraničí. „První video se zaměřuje na kyberkriminalitu jako komplexní problém. Popisuje základní typy kybernetické kriminality, zároveň zobrazuje, jak se v posledních letech kyberkriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá právě do online světa. Další animace se zabývá efektivními způsoby prevence rizikového chování, poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřené věku a aby byly soustavné a dlouhodobé. Problematice rizikového chování v prostředí online her se věnuje třetí video. Poslední animace se orientuje na problematiku tzv. digitálního wellbeingu. Ten si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky,“ vysvětlil Kamil Kopecký z pedagogické fakulty.

Spolupráce Ministerstva vnitra ČR a Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého probíhá již několik let, v minulém roce např. společně realizovaly sadu vzdělávacích materiálů cílených na ředitele škol v rámci projektu BEZIT (Bezpečná školní ICT infrastruktura), který byl zaměřen na posilování kybernetické bezpečnosti v prostředí škol, dlouhodobě také obě organizace spolupracují v oblasti prevence a intervence se zaměřením na online prostředí.

Balíček čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)