Videa z pedagogické fakulty o kyberbezpečnosti pomohou s osvětou

Repro: Žurnál Online
Úterý 9. srpen 2022, 11:47 – Text: (red)

Prevence v kyber! – to je název společného projektu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP a Ministerstva vnitra ČR. Výsledkem jsou čtyři vzdělávací videospoty, které se zaměřují na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.

Vzdělávací videa jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací. „Kybernetická kriminalita se v posledních dvou letech velmi zvýšila a prevence je jednou z cest, jak účinně tomuto nárůstu čelit. Právě tato školicí videa o kyberbezpečnosti pomohou lektorům, pedagogům, preventistům a dalším s osvětou a vzděláváním dětí, mladistvých, ale i dospělých,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality MV ČR Michal Barbořík.

Videa zachycují vzdělávací obsah kreslený virtuální rukou. Jde o velmi oblíbený formát vzdělávacích videí, který je využívaný jak v České republice, tak i zahraničí. „První video se zaměřuje na kyberkriminalitu jako komplexní problém. Popisuje základní typy kybernetické kriminality, zároveň zobrazuje, jak se v posledních letech kyberkriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá právě do online světa. Další animace se zabývá efektivními způsoby prevence rizikového chování, poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřené věku a aby byly soustavné a dlouhodobé. Problematice rizikového chování v prostředí online her se věnuje třetí video. Poslední animace se orientuje na problematiku tzv. digitálního wellbeingu. Ten si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky,“ vysvětlil Kamil Kopecký z pedagogické fakulty.

Spolupráce Ministerstva vnitra ČR a Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého probíhá již několik let, v minulém roce např. společně realizovaly sadu vzdělávacích materiálů cílených na ředitele škol v rámci projektu BEZIT (Bezpečná školní ICT infrastruktura), který byl zaměřen na posilování kybernetické bezpečnosti v prostředí škol, dlouhodobě také obě organizace spolupracují v oblasti prevence a intervence se zaměřením na online prostředí.

Balíček čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)