Zvyšování cen se nevyhne ani menze. Součásti připravují navýšení příspěvku pro zaměstnance

Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 25 January 2023, 11:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

K nezbytné úpravě kalkulace provozních nákladů na výrobu jídel musí od 1. února 2023 přistoupit také Správa kolejí a menz Univerzity Palackého (SKM UP). Provozní náklady na jedno teplé jídlo se tak z dosavadních 60 korun zvýší na 80 Kč. Zaměstnanců univerzity by se navýšení výrazněji dotknout nemělo díky projednávanému zvýšení příspěvku na stravování od jednotlivých součástí. Naposledy se dorovnávaly ceny jídel v menzách UP na republikový průměr před rokem, ke zdražení se tehdy přistoupilo po pěti letech.

„S rostoucími cenami nám úměrně narůstají i provozní náklady na výrobu jídel, které zahrnují energie, mzdy, údržbu, opravy majetku stravovacího provozu či odpisy, navýšení cen jídel se tak bohužel nejde vyhnout,“ uvedl ředitel SKM Libor Kolář s tím, že dle dostupných informací bude na změnu nákladů reagovat většina menz v republice, jakmile stihnou navýšení zpracovat. Zdražení se týká především teplých jídel, většina ostatního sortimentu zatím zůstane na obdobných cenách jako doposud. „Plánujeme ještě drobnou úpravu u polévek, bude záviset na vývoji cen na trhu,“ upřesnil Kolář. Aktuální změny cen potravin se do plateb v menze promítají průběžně.

Zaměstnancům přispívají na stravování jednotlivé součásti, na výslednou cenu jídla pro studenty má vliv příspěvek ministerstva školství na stravování studentů, který aktuálně činí přibližně 18 Kč na jedno teplé jídlo. Vedení univerzity bude prostřednictvím České konference rektorů usilovat o jeho navýšení.

Aktuálně finalizujeme výsledky komplexního dotazníku spokojenosti se službami menz UP, zveřejněny budou se začátkem letního semestru.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)