Výstavu J. Pešicové a F. Štorka vedou studentští kurátoři

Foto: Marcel Fišer
Friday 21 June 2019, 10:00

Rehabilitaci dvou českých uměleckých jmen a přehodnocení počátku postmoderny v umění u nás nabízí aktuální výstava Jaroslava Pešicová – František Štorek: Konec moderny v Čechách v Galerii výtvarného umění v Chebu. Unikátní výstavu je možné navštívit během celého léta.

Kurátorský tým studentů katedry dějin umění představil na výstavě malířská a grafická díla Jaroslavy Pešicové a sochařské objekty Františka Štorka z depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu. Veřejnost má nyní možnost setkat se s díly, která stála neprávem delší dobu na okraji zájmu umělecko-historické společnosti.

„Pro mě jako pro studenta dějin umění to byla skvělá zkušenost účastnit se tohoto výstavního projektu. Po dokončení studia bych se chtěl věnovat kurátorství, a tak jsem rád, že jsem si mohl zkusit vše, co to obnáší. Připravovali jsme texty, vymýšleli instalaci děl, podívali se do depozitáře galerie a také se setkali s pozůstalými umělců a viděli například jejich bývalé ateliéry,“ uvedl Marcel Strnadel, student katedry dějin umění filozofické fakulty a jeden z participantů projektu.

Jaroslava Pešicová (1935–2015) a František Štorek (1933–1999) patřili ke generaci, která vstoupila na uměleckou scénu v polovině minulého století. Oba prošli v 50. letech studiem na pražské Akademii, Pešicová v malířském a Štorek v sochařském ateliéru, kde se oba umělci seznámili a začali spolupracovat. Jejich umělecká i partnerská symbióza byla zpečetěna roku 1963 uzavřením manželství. Společným námětem jejich tvorby se staly útržkovitě pojaté příběhy, nejen mytologické a biblické, ale především osobní, jako byly zlomky vzpomínek, prožitých zážitků i snů. Výsledná díla (ať už sochařská či malířská) jsou nejčastěji koláží, jejímž primárním prvkem je lidské tělo vnímané jako fragment.

Výstava vznikla v rámci předmětu pro studenty katedry dějin umění Výstava jako médium moderního umění pod odborným vedením doc. PhDr. Tomáše Wintera, Ph.D. a byla uskutečněna díky spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu. Na výstavě se podíleli: Kateřina Ottmarová, Veronika Borská, Barbara Kurzoková, Kristýna Menšíková, Andrea Mrkusová, Zuzana Pelíšková, Kateřina Portešová, Jakub Spurný, Marcel Strnadel, Eva Šugárková, Barbora Vágnerová a Tomáš Winter.

Výstava potrvá do 6. října 2019. K vidění je v rámci otevírací doby Galerie výtvarného umění v Chebu: út–ne: 10.00–17.00 hod.

Bc. Kateřina Ottmarová, studentka katedry dějin umění FF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)